Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem världsreligionerna, religion klass 6b

Skapad 2016-04-07 10:34 i Viksängsskolan Västerås Stad
Under cirka fem veckor framöver kommer vi att titta närmare på de fem världsreligionerna, judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism.
Grundskola 5 Religionskunskap

I det här arbetsområdet får du lära dig mer om grunderna inom de fem världsreligionerna - judendomen, kristendomen, islam, hinduismen och buddhismen.

Innehåll

Syfte - Varför?

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Arbetssätt

 

 • Arbete med häfte om de fem världsreligionerna, som du fyller i samband med genomgångar och filmvisningar.
 • Diskussioner kring likheter och skillnader.
 • Resonemang kring samband mellan levnadssätt och religioner

Vi avslutar arbetsområdet med ett skriftligt prov.

Vad kommer bedömas?

 • Din förmåga att använda ämnesrelaterade begrepp
 • Din förmåga att redogöra för religiösa levnadsregler och ritualer
 • Din förmåga att diskutera tex likheter och skillnader samt se olika samband
 • Din muntliga dealktighet vid samtal/dskussioner i klassrummet
 • Ditt skriftliga prov

Kopplingar till läroplan

 • Re  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
 • Re  E 6
  Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
 • Re  E 6
  Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.

Matriser

Re
Världsreligionerna

F
E
C
A
Redogör för levnadsregler och ritualer
Du har ännu inte nått kraven för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till religionerna
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till religionerna
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till religionerna
Diskuterar likheter och skillnader
Du har ännu inte nått kraven för E.
Eleven visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Visar på samband
Du har ännu inte nått kraven för E.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Resonerar
Du har ännu inte nått kraven för E.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Begreppsförståelse
Du har ännu inte nått kraven för E
Du använder några ämnesspecifika begrepp och visar att du förstår dem.
Du använder flera ämnesspecifika begrepp, som dessutom förklaras och används på ett begripligt och korrekt sätt.
Du använder i stor utsträckning ämnesspecifika begrepp, vilka visar att du har en fördjupad kunskap om ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: