Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren

Skapad 2016-04-07 11:14 i Nygårdskolan Borlänge
Äntligen vår! I temaarbetet om våren ska du få lära dig mer om vad som händer med djur och växter under våren.
Grundskola F – 2 NO (år 1-3)
Det börjar bli grönt och vi kan höra fåglar sjunga igen. Men vad händer egentligen på våren? Det ska du få lära dig mer om nu.

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

Du ska få möjligheten att lära dig om...

 • vad som händer med träden på våren
 • hur man känner igen våren
 • vad några olika djur gör på våren
 • varför en del fåglar flyttar tillbaka 
 • namnet på några fåglar och andra djur
 • namnet på några olika trädDu ska få:

 • gå till skogen.
 • studera träd och löv i närmiljön.
 • gå ut, uppleva och se vad som händer på våren
 • öva på att dokumentera dina undersökningar.
 • diskutera i klassrummet.
 • titta på film om våren
 • läsa olika faktatexter om djur och natur. 

 

Hur får du visa vad du kan?

Du kommer visa oss vad du kan genom att:

 • prata om hur man kan se att det är vår
 • prata om vad som händer med träden på våren
 • berätta varför det finns flyttfåglar/ stannfåglar
 • berätta vad några djur i skogen heter och vad de gör på våren
 • göra en enkel fältstudie.
 • dokumentera i din logg bok
Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3

Matriser

NO
Matris i NO åk 1-3

Förmågor

- använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor - genomföra systematiska undersökningar - använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband
Året runt i naturen
Förmåga att kommunicera, analysera, reflektera och förstå begrepp.
 • NO  1-3
Jag känner igen några olika blommor, träd och djur som finns i naturen.
Jag visar att jag kan flera olika arter i naturen och kan koppla dem till årstiderna. Jag förstår att naturen påverkas under året och vet hur en del växter och djur påverkas.
Jag kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. Jag kan berätta om förändringar i naturen och ge exempel på livscykler hos några djur och växter.
Förmåga att hantera information.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Jag kan namnge årstider, några djur och växter.
Jag vet i vilken ordning årstiderna kommer. Jag kan göra enkla sorteringar av några djur och växter.
Jag gör enkla observationer av årstider. Jag kan namnge några djur och växter, sortera dem efter olika egenskaper, beskriva och ge exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Metoder och arbetssätt
Förmåga att hantera information och kommunicera.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Jag deltar i fältstudier och i enkla undersökningar.
Jag utför fältstudier och enkla undersökningar med kamrat- och/ eller lärarstöd.
Jag kan utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Förmåga att hantera information, analysera och reflektera.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Jag kan dra en eller flera slutsatser av en undersökning som jag deltagit i.
Jag kan genomföra en undersökning och dra egna slutsatser samt göra en enkel dokumentation.
Jag kan i det under­sökande arbetet göra någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Jag kan dessutom dokumentera mina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda mig av min dokumentation i diskussion och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: