Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Abrahamitiska religioner

Skapad 2016-04-07 11:51 i Båtsmansskolan Härryda
Vi lär oss vad religion är och vilka likheter och skillnader som finns mellan Judendom, Kristendom och Islam. Vi kommer också arbeta med hur dessa religioner påverkat samhällen och människor där de vuxit fram. Vi kommer också titta på hur olika religioner delats och förändrats under historien.
Grundskola 6 – 9 Religionskunskap

Vi inleder med att diskutera vad religion är och vad som är gemensamt för de flesta religionerna i världen. Sedan går vi in på det tre stora religionerna som ibland kalas bokreligionerna eller de Abrahamitiska religionerna.

Innehåll

Religion och bokens religioner

Vi använder oss av olika läromedel och filmer för att få kunskap om de olika religionerna. Vi kommer diskuterar likheterna mellan religionernas berättelser och vilka skillnader som finns. Diskussioner kommer också att hållas kring religionernas påverkan. 

Ett moment kommer handla om att värdera källor. 

Arbetsområdet kommer att bedömas på tre olika sätt. Vi kommer att ha diskussionsövningar som bedöms, Egna reflekterande texter kring likheter och skillnader. Samt en text som handlar om hur religioner påverkar samhället och individ. 

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Re  7-9
  Identitet och livsfrågor Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
 • Re  7-9
  Identitet och livsfrågor Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
 • Re  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
 • Re  E 9
  Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
 • Re  E 9
  Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
 • Re  E 9
  Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
 • Re  E 9
  Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: