Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion årskúrs 4 & 5.

Skapad 2016-04-07 12:03 i St Mellby skola Alingsås
Ett arbetsområde som ökar din förståelse för vad religion är och varför människor tror.
Grundskola 4 – 5 Religionskunskap

Finns det något som är heligt?

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet är att få en grund att arbeta vidare i ämnet religion. 
Vi ställer oss frågan om vad religion är, finns det något som är heligt, varför tror människan?

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden.

Kopplingar till läroplan

  • Gr lgr11
    Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  • Re
    Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Tidsram

Vi startar under vecka 46 och arbetet kommer att pågå tom vecka 3.

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få reflektera själv och tillsammans med andra om vad religion är och möta olika åsikter om exempelvis helighet.
Du kommer att få kunskap om gemensamma drag inom olika religioner och utifrån kunskaperna skapa en egen religion.

Arbetsmaterial är olika filmer och religionsboken

Vi avslutar arbetsområdet med att själva skapa en egen religion, där vi tar hänsyn till de grundläggande delar som finns inom i stort sett alla religioner. I arbetet med den egna religionen ska du berätta om:
guden/gudarna
heliga skrifter
heliga berättelser/myter
vardagsregler
heliga platser
heliga rum
begynnelsen
riter/ritualer
högtider

Frågeställningar som ska finnas med som grund är följande:
Varifrån kommer vi?
Vart är vi på väg?
Vad är meningen?
Vad är värdefullt?
Hur ska vi leva?

Visa vad du lärt dig

I detta arbetsområde kommer vi inte att lägga tonvikten vid kristendomen utan fokus kommer att ligga på att förklara och visa samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religion.

Bedömning

Se den skrftliga omdömesmatrisen i religion

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: