Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden åk 4 & 5

Skapad 2016-04-07 12:05 i St Mellby skola Alingsås
Arbetsområde om Stormaktstiden i Sverige
Grundskola 5 – 6 Historia

Visste du att Sverige har varit en stormakt i Europa? Visste du att Sverige på 1600-talet låg i krig med många länder? Visste du att Sverige hade en drottning som blev drottning vid sex års ålder? I det här arbetet kommer du att få lära dig om Sveriges historia från 1600- talet till 1721. Du kommer att få lära dig om en tid i Sveriges historia när Sverige var som störst. Du kommer även att få veta hur folk levde.

Innehåll

Innehåll

Du ska få lära dig om:

 • En spännande period i Sveriges historia, då mycket förändrades.
 • Intressanta personer som var viktiga under denna period som drottning Kristina och Karl XII.
 • Vasaskeppet
 • Varför många personer flyttade till Sverige under denna period.
 • Vilka olika områden som var svenska under den här perioden.
 • Hur kvinnor, män och barn levde under denna period.
 • Viktiga krig som utspelades under denna period och vilka konsekvenser krigen fick.
 • Häxprocesserna i Sverige.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Syfte och övergripande mål


Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att se på och samtala om bilder, läsa texter och svara på frågor, ha genomgångar, se filmer och göra ett studiebesök på stadsmuseet i Göteborg för att få en bild av hur det var att leva i Sverige under Stormaktstiden. Du kommer också få leta fakta om en person och göra en redovisning i form av en dramatisering eller bildspel.


Vi kommer att göra jämförelser mellan levnadsvillkoren för de olika samhällsgrupperna som adel, präster, borgare och bönder. Vi undersöker också hur det var att vara man, kvinna och barn under denna tid.

Du kommer att få visa dina kunskaper vid samtal under lektionerna, vid redovisningen och på ett prov när vi avslutar arbetsområdet.

Bedömning

Du ska kunna redogöra för  händelser och person under Stormaktstiden.

Du ska kunna beskriva likheter och skillnader hur män, kvinnor och barn levde under Stormaktstiden jämfört med idag.

Du ska kunna använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.

 

 

 

 

Matriser

Hi
Matris för Stormaktstiden år 5-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper
Ha kunskaper om viktiga personer eller händelser under stormaktstiden
Du känner till en del fakta om några av regenterna eller händelserna.
Du har grundläggande kunskaper om denna periods händelser, kungar och drottningar
Du kan utförligt beskriva flera/alla av de viktigaste händelserna/ regenterna och visar att du har goda kunskaper om dem.
Ord och begrepp
Ord och begrepp (olika ord) som du stöter på i ditt arbete
Du kan använda och förklara en del av de begrepp som är relevanta för temat
Du kan använda och förklara många av de ord som är relevanta för temat
Du visar att du har en god förståelse för de ord och begrepp som är relevanta för temat och att du kan använda dem korrekt.
Resonemang och samband
Förstå bakgrunden till, och sambanden mellan, olika historiska händelser under Stormaktstiden.
Du har en grundläggande förståelse och kan resonera kring centrala händelser.
Du har en god förståelse och kan resonera kring centrala händelser.
Du har en mycket god förståelse och kan resonera och ser samband mellan olika händelser under stormaktstiden.

Tidsram

Vecka 9 till ca vecka 18
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: