Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk,Bilmodeller VT16

Skapad 2016-04-07 12:32 i Ekhagaskolan Mölndals Stad
Konstruktion och tävling med bilar.
Grundskola 7 Teknik

Du ska i detta projekt bygga en framtidensbil(modell 2050)  efter ritning.  Detta projekt ska leda till förståelse av friktionens betydelse samt träning i fantasi och skapande. Arbetet kommer att avslutas med en biltävling, där både teknik och design är viktigt. Två priser kommer att delas ut, dels till den bilen som rullar längst och dels till den som har snyggast design. Till bilbygget material erbjuds. Man får ta med sig delar från gamla leksakar hemifrån om man vill. Använd era kunskaper och eran uppfinningsrikedom och gör en bil som rullar så långt som möjligt utan mänsklig hjälp. På startlinjen får ni endast hålla i bilen innan startskottet går. Vid redovisning tillfälle skall ni visa  bilen, en konstruktionsritning samt en motivering där ni marknadsför bilens funktion, säkerhet, miljötänk och design. Bilen måste ni bygga på lektionstid men motivering får ni jobba med hemma om ni vill.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla kunskaper om:

  • konstruktionsarbeten med bra och smart teknik.
  • hur en arbetsprocess går från tanke till färdig produkt.
  • att göra skisser och modeller.
  • att marknadsföra ett objekts funktion, säkerhet, miljötänk och design i reklamsyfte.
  • friktionens betydelse. 
  • att träning i fantasi och skapande ger utveckling i kreativitet.

Matriser

Tk
Teknik åk 7

Teknikbedömningsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förståelse
Tekniska begrepp Teknisk funktion
Se kommentar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Förståelse
Matrial och dess användning
Se kommentar
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Teknikutveckling
Prövning Undersökning Modeller
Se kommentar
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Teknikutveckling
Arbetsmetoder
Se kommentar
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Teknikutveckling
Dokumentation
Se kommentar
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: