Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 9, fysik: Kärnfysik och strålning - ny matris

Skapad 2016-04-07 12:36 i Pysslingen Skolor Montessoriskolan Castello Pysslingen
Grundskola 9 Fysik

Vad är egentligen strålning? Är mikrovågor strålning? Kan man i så fall använda mobiltelefoner till att poppa popcorn? Om mikrovågor är strålning, är mat tillagad i mikrovågsugn farlig? Vilka andra typer av strålning finns det? Vad är radioaktivitet? Kan strålning vara nyttigt? Dessa frågor och många andra kommer du att få svar på när vi dyker in i atomernas värld.

Innehåll

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Arbetsgång

Läsning och länkar

Examination

Prov fredag 18 mars.

Matriser

Fy
Bedömningsmatris i fysik åk 7-9

E
C
A
Skriftlig och muntlig kommunikation
Kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle. Kan skilja fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med **enkla motiveringar.** Kan ställa frågor och framföra och bemöta åsikter och argument som **till viss del för diskussionerna framåt.**
Kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle. Kan skilja fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med **utvecklade motiveringar.** Kan ställa frågor och framföra och bemöta åsikter och argument som **för diskussionerna framåt.**
Kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.. Kan skilja fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med **välutvecklade motiveringar.** Kan ställa frågor och framföra och bemöta åsikter och argument som **för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.**
Begreppsförståelse
Har **grundläggande kunskaper** om fysikaliska sammanhang och visar det genom att **ge exempel och beskriva dessa med viss användning** av ämnets begrepp, modeller och teorier.
Har **goda kunskaper** om fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och **visa på samband inom dessa med relativt god användning** av ämnets begrepp, modeller och teorier.
Har **mycket goda kunskaper** om fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och **visa på generella samband inom dessa med mycket god användning** av ämnets begrepp, modeller och teorier.
Ämnet i vardagen och samhället
Kan föra **enkla och till viss del underbyggda resonemang och visa på enkla samband** där företeelser i vardagslivet kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus ljud elektricitet, partiklar och strålning. Kan föra **enkla och till viss del underbyggda resonemang** kring hur människa och teknik påverkar miljön och **visa på några åtgärder** som kan bidra till en hållbar utveckling.
Kan föra **utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visa på samband** där företeelser i vardagslivet kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus ljud elektricitet, partiklar och strålning. Kan föra **utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang** kring hur människa och teknik påverkar miljön och **visa på fördelar och begränsningar** hos några åtgärder som bidrar till en hållbar utveckling.
Kan föra **välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visa på komplexa samband** där företeelser i vardagslivet kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus ljud elektricitet, partiklar och strålning. Kan föra **välutvecklade och väl underbyggda resonemang** kring hur människa och teknik påverkar miljön och **visa ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar** hos några åtgärder som bidrar till en hållbar utveckling.
Ämnet och världsbilden
Kan **beskriva och ge exempel på** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan **förklara och visa på samband** mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan **förklara och generalisera kring** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: