Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande Vt 16 Ab

Skapad 2016-04-07 12:36 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Grundsärskola F Estetisk verksamhet

Syfte:

Undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan skapa och gestalta med de olika estetiska uttrycksformerna bild, slöjd, musik, rytmik, lek och drama.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om färg, form och struktur samt om ljud, rytm och musik. Undervisningen ska även bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om olika hantverk och deras material, redskap och tekniker På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sitt handlag och sin nyfikenhet på att utforska och experimentera inom det estetiska området

Innehåll

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer under terminen att arbeta med olika former av skapande.

För Abdirisaq kommer det innebära musiklektioner, spela ukulele, pärla efter mallar, måla, sy, pyssla med olika material.

Kopplingar till läroplan

 • ES
  Syfte skapa genom bild, musik och slöjd,
 • ES
  Syfte välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Sång- och danslekar.
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Spel på musik- och rytminstrument.
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.

Bedömning

Vi kommer bedöma följande:

Att måla/rita

Att sjunga delar av låtar

Att spela på ett instrument

Att pyssla

Att tillverka i tyg

Att pärla efter mallar

Att välja färg och material

 

 

Kopplingar till läroplan

 • ES   9
  Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
 • ES   9
  Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
 • ES   9
  Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
 • ES   9
  Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.

Matriser

ES
Skapande Vt 16 Ab

Visar inget intresse
Visar intresse
Kan oftast självständigt
(med stöd, verbalt eller med fysisk hjälp)
Kan självständigt
(helt självständigt eller med hjälp av en arbetsordning eller schema)
Att måla/rita
Att sjunga delar av låtar
Att spela på ett instrument
Att pyssla
Att tillverka i tyg
Att välja färg/material
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: