Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik vt 2016 åk 7 Material och Återvinning

Skapad 2016-04-07 12:58 i Önnerödsskolan Härryda
Vi kommer ta upp olika materials egenskaper, användningsområden och hur/om de kan återvinnas.
Grundskola 7 Teknik Fysik

Denna planering innehåller centralt innehåll från teknik och fysik Vi kommer ta upp följande områden Hur material produceras, används, återvinns, dvs materialens kretslopp Vilka konsekvenser detta har. Överföring av kraft/rörelse

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.

Syfte

Du kommer att få lära dig om olika materials återvinning samt överföring av rörelser och krafter. Du kommer arbeta mot kunskapskraven i både teknik och fysik.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Undervisning/Tidsram

Tidsplan

V06-V14 Arbete om olika pappertillverkning samt mekaniskt som redovisas muntligt och skriftligt. 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske utifrån:
* visade kunskaper och förmågor under lektionerna
* visade kunskaper och förmågor under laboration/tillverkning
* visade kunskaper och förmågor i loggbok

Uppgifter

 • Tillverka ett mekaniskt kort

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: