Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Botanik

Skapad 2016-04-07 13:21 i Lerbäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Sortering av blomväxter, fröspridning, livscykel och fotosyntes
Grundskola 4 – 6 Biologi

Vi kommer under ca 2 veckor att arbeta med blomväxter, dess delar och livscykel. Vi kommer också att lära oss vad fotosyntes är.  

Innehåll

Syfte och mål

Mål:
Efter det här arbetsområdet ska du känna till:

  • Hur man sorterar blomväxter
  • Hur växterna förökar sig
  • Fröspridning
  • Växtens livscykel
  • fotosyntes

Begrepp:
växtrike, flora, sortering, klase, olika sorters blad, stjälk, förökar, pistill, ståndare, kronblad, pollen, nektar, foderblad, frö, befruktas, livscykel, gro, pollinering, fröspridning, fotosyntes, klorofyll, druvsocker. Det kan tillkomma fler begrepp allt eftersom.

Arbetsgång

Arbetsgång:
Enskilt, par- och grupparbete. Vi kommer att arbeta med faktatexter, se på faktafilmer, göra egna experiment och undersökningar. Ni kommer till slut att göra en stop motion film i grupp som visar en del av det ni har lärt er. Avslutningsvis har vi ett prov där jag kommer att bedöma hur väl ni:

  • förklarar samband och använder då ämnesspecifika ord och begrepp
  • har grundläggande ämneskunskaper om det arbetsområdet har behandlat. (se mål)

Moment:

 

Förmågor som tränas

Kunskapskrav

Eleven tränar på:

Se på faktafilmer, läsa faktatexter från böcker och ne.se

 

Söka, tolka och förstå information

Kunna plocka ut relevant fakta

- Söker information från olika källor

 

 

Genomföra undersökning om livscykeln

Tolka och följa instruktioner

-genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar

Diskussioner och arbete i grupp, helklass eller par

-      Ställa frågor

-      Att kunna diskutera

-      Att kunna resonera

Att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: