Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO årskurs 1

Skapad 2016-04-07 13:28 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

Under år 1 kommer du att få lära dig mer om vårt närområde , vanliga traditioner och högtider som vi firar i Sverige. Vi kommer att prata om varför man går i skolan, vem som bestämmer i skolan och hur man ska göra för att alla ska trivas och må bra. Vi kommer även att samtala om samhällsfrågor, rättigheter, skyldigheter och vilka olika slags tro som finns.

Innehåll

Förankring i läroplanen - Förmågor

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Religionkunskap reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll, Lgr11

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Kunskapskrav, Lgr11

Följande kunskapskrav från Lgr11 arbetar detta arbetsområde mot.

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
  Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
 • SO   3
  Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO   3
  Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
 • SO   3
  Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
 • SO   3
  Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få

 • läsa elevnära faktatexterintervjua olika personer
 • arbeta både enskilt och i par
 • diskutera
 • delta på klassråd

 

Bedömning; vad och hur.

Vi kommer att bedöma

 • dina faktatexter
 • dina intervjuer
 • hur väl du samarbetar
 • hur aktiv du är i diskussioner och samtal

 

Matriser

SO
SO vt 2013

Godkänd
Trafikvett
Säkert beteende i trafiken.
 • SO   3
Eleven kan ge exempel på hur man kan minska riskerna i trafiken och kan själv uppträda på ett säkert sätt.
Söka information
Intervjua, observera eller mäta
 • SO   3
Eleven kan söka information om samhället genom intervjuer och redovisa detta.
Klassråd och diskussioner
 • SO   3
 • SO   3
Eleven är aktiv i diskussioner i liten grupp samt räcker upp handen och deltar aktivt vid klassråd.
Känner till och följer skolans regler
 • SO   3
Eleven kan ge exempel på regler och kan berätta varför vi har dessa.
Mänskliga rättigheter
 • SO   3
Eleven känner till barns rättigheter
Livsfrågor
 • SO   3
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor
Högtid
 • SO   3
Eleven kan ge exempel på någon högtid och central berättelse från kristendomen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: