Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa 6C

Skapad 2016-04-07 13:39 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6
...

Innehåll

Kopplingar till läroplan

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • Ge  A 6
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
 • Ge  A 6
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
 • Ge  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar kring viktiga geografiska begrepp och diskutera likheter och skillnader mellan olika länder i olika delar av Europa.

Vi kommer i grupper att diskutera olika hållbarhets och framtidsfrågor.

Varje elev får göra en fördjupning där två länder beskrivs och jämförs. Uppgiften redovisas för klassen.

Vi kommer att ha ett karttest på Europas geografi.

 

Läromedel

Boken om Europa

Arbetsblad till boken om Europa

Kartor

Atlas

 

Planering

1. Introduktion av Europa, var, när och hur?
2. Geografiska begrepp
3. Norra Europa
4. Mellaneuropa
5. Södra Europa

Uppgifter

 • Fördjupning europeiska länder

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: