Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige och nordens geografi

Skapad 2016-04-07 13:43 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 4 Geografi

Norden består av Danmark, Norge, Sverige, Finland och Island samt Färöarna, Grönland (som tillhör Danmark) och Åland. Vi kommer bland annat arbeta med namngeografi, och hur och var människor lever och använder det som finns på jorden.

Innehåll

Syfte - Varför?

Undervisningen i ämnet geografi syftar till att eleven ska utveckla sina kunskaper kring geografiska förhållanden, det vill säga allt från namngeografi, vart i norden olika platser ligger och förhåller sig till varandra till hur vår värld formas och förändras genom olika mänskliga aktiviteter och naturliga processer.

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Centralt innehåll - Vad?

Eleverna kommer börja med att  fokusera på namngeografi. De ska lära sig vad Sveriges landskap ligger och vad de heter samt orter, berg, hav och vatten i Sverige och övriga Norden. Vidare ska de lära sig om de svenska och nordiska natur och kulturlandskap. Varför det ser ut som det gör på olika platser samt typiska drag för den nordiska naturen och kulturlandskapen och vart vi kan hitta dessa. Eleverna kommer även att arbeta med olika naturresurser vi har i Norden (vatten, odlingsmark, skogar och malm) Vart de olika tillgångarna finns och vad de används till. Vi kommer även gå igenom varför folk bosätter sig på olika platser, för och nackdelar med olika boplatser.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Undervisningens innehåll - Hur?

De kommer att arbeta med blindkartor, kartböcker, filmer, olika hemsidor och faktaböcker. Eleverna kommer att skriva löpande anteckningar på det vi går igenom samt loggar, där de ska reflektera över vad de lär sig De kommer under tiden få visa mig att de har koll på namngeografin i Sverige och norden, genom att sätta ut platser på blindkartor och genom olika "appar". Det kommer bli gemenasamma genomgångar, diskussioner och läsning av fakta texter. Eleverna kommer att arbeta i grupp med naturresurserna och vilken betydelse de har för vårt samhälle, för att sedan delas in i tvärgrupper där de får redovisa för varandra. De kommer muntligt i diskussioner samt genom skriftliga arbeten visa att de kan använda sig av geografiska begrepp, resonera om för och nackdelar med att bo i stad respektive landsbygd, olika orsaker till varför folk flyttar samt förklara varför städer till stor del växer upp i anslutning till vatten.

 

 

Matriser

Ge
Geografi år 4-6

Betyg E
Betyg C
Betyg A
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: