Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemortens historia och livet förr VT 2016

Skapad 2016-04-07 14:00 i Åsaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 1 Bild SO (år 1-3) Svenska

Du ska få ta dig tillbaka i historien och få lära dig om hur det var förr och jämföra det med hur vi har det idag. Hur hade barnen det? Hur kunde det se ut i en familj? Hur såg samhället ut?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:

 • skriva enkla meningar utifrån fakta 
 • tala inför en grupp
 • läsa texter i bilderböcker och återge dem muntligt.
 • reflektera över livsvillkor förr i tiden

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • skriva enkla meningar utifrån fakta 
 • tala inför en grupp
 • läsa texter och sedan återge dem muntligt
 • reflektera över livsvillkor förr i tiden

Hur:

 • du får muntlig feedback på det du har skrivit
 • jag lyssnar på dina reflektioner kring "förr i tiden"
 • jag lyssnar på ditt resonemang när du målar dina bilder

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • SO   3
  Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
  Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 

- se på film
- titta på bilder och saker från förr
- läsa skönlitterära texter av Astrid Lindgren 
- skriva faktatexter och måla bilder till
- Besöka vårt hembygdsmuseum
- Intervjua en äldre person om hur det var förr

 Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildanalys Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: