Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Doris och alla färger

Skapad 2016-04-07 14:52 i Lackarebäcks förskola Mölndals Stad
Förskola
...

Innehåll

Aktivitet

Doris visar för barnen sina favoritfärger röd, gul och blå. Tillsammans med Doris får barnen utforska färgerna genom en rad olika aktiviteter. Vi ska tillsammans måla med "bubbelplast". Doris ska lära oss nya sånger och ramsor. Doris ska också visa oss nytt lekmaterial som inbjuder till att utforska färgerna. 

Syfte

Syftet med denna aktivitet är att ge barnen flera olika konkreta upplevelser där våra grundfärger ingår. Vi vill ge barnen möjlighet att nyansera och vidga sina begrepp kring färger och att se nya samband när vi utforskar färgerna tillsammans.

Kopplingar till läroplan

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: