Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 8: Im Restaurant

Skapad 2016-04-07 14:55 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Nu ska du få lära dig mer om mat och om hur du beställer mat på en restaurang!
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Nu ska du få lära dig mer om mat och om hur du beställer mat på en restaurang!

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Konkretiserade mål

I detta temaområde kommer du få utöka ditt ordförråd, lära dig hur du beställer på restaurang/café och förstå och följa ett recept. 

Undervisningen

Du kommer träna på olika matord och fasta uttryck som är användbara i mat- och beställningssituationer.

Du kommer också lära dig att läsa ett recept på tyska och sedan baka i hemkunskapssalen där du visar att du kan följa det.

Du kommer läsa och skapa egna dialoger tillsammans med de andra i klassen. 

Temat avslutas med ett litet skriftligt och muntligt test där du visar att du lärt dig orden och de viktigaste fraserna inom ramen för temat.

Du kommer fortsätta träna perfekt, för att befästa de kunskaperna, samt lära dig en ny verbform; imperativ.

Bedömning

Jag kommer göra kontinuerliga bedömningar i klassrummet samt vid testet i slutet av temat. Under temats gång kommer vi dessutom göra s.k nivåtester som också bedöms med hjälp av matrisen. 

Du kommer också få skriva om en restaurangsituation som du lämnar in för bedömning. 

Matriser

M2
Tyska åk 7: Essen

Reception

- förståelsen av det du hör och läser på målspråket
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vad du förstår när du lyssnar
Du kan förstå vanliga ord och enkla fraser i... - tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i... - tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i ... - tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Vad du förstår när du läser
Du kan förstå vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Hur du visar vad du förstått
Du kan agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Du kan agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med tillfredsställande resultat.
Du kan agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.

Produktion

- det man själv skriver eller muntligt kan uttrycka på målspråket
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hur du uttrycker dig muntligt
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Hur du uttrycker dig skriftligt
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Interaktion

- hur man behandlar språket tillsammans med andra i muntlig eller skriftlig kommunikation
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hur du uttrycker dig muntligt tillsammans med andra
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: