Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid, räknesätt, bråk och decimaltal

Skapad 2016-04-07 15:06 i 0 Paradisskolan Trollhättan
Grundskola 5 – 6 Matematik

Vi kommer under detta område jobba med att uppskatta, jämföra och äta tider. Vi kommer att jobba med olika tidsenheter. Vi kommer att prata om överslag och användning av miniräknare. Vi kommer även att jobba jobba med att jämföra olika delar av olikheter, använda samband mellan bråk-decimal-procent samt förkorta och förlänga bråk.

Innehåll

Följande mål i ämnet matematik ligger till grund för arbetet

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Proportionalitet och procent samt deras samband.

Konkretisering av målen (Dina mål)

I arbetet ska du få möjlighet att utveckla:
 
 • Din förmåga att uppskatta, jämföra och mäta tider.
 • Din förmåga att välja tidsenhet, göra enhetsbyten och beräkningar
 • Din förmåga att utföra multiplikationer med stora tal
 • Din förmåga att göra överslag och att avnända miniräknare
 • Din förmåga att jämnföra olika delar av olika helheter
 • Din förmåga att använda samband bråk-decimal-procent
 • Din förmåga att förkorta bråk
 • Din förmåga att förlänga bråk
 • Din förmåga att dividera med stora tal
 • Din förmåga att använda strategier vid problemlösning

Arbetsformer

Du kommer att få läsa teorirutor, lyssna till lärarledda genomgångar, diskutera och resonera.
Under arbetsområdets gång kommer vi arbeta, självständigt arbete, arbete i par.

Viktiga begrepp under arbetes gång

Mäta, uppskatta, jämföra, tidsenhet, analog klocka, digital klocka, födelsedatum, enhetsbyten, beräkning, multiplikationer, överslag, regelbunden månghörning, passare, diagonal, hjälplinjer, andel, bråk, decimalform, procent, värde, förkorta, förläng, täljare, nämnare och decimaltecken

Redovisningsform

Vi kommer att ha redovisningar på de olika delmomenten, såväl muntligt som skriftligt samt en bedömningsmatris.

Matriser

Ma
Tid och räknesätt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förmågan att utföra multiplikationer med stora tal
Du behöver mycket hjälp för att utföra en beräkning
Du behöver lite hjälp för att utföra en beräkning
Du kan utföra beräkningar på ett korrekt sätt själv
Du kan utföra beräkningar på ett korrekt sätt själv och du reflekterar om om svaret är rimligt.
Förmågan att utföra ett överslag och använda miniräknaren
Du behöver mycket hjälp för att förstå och göra din uppgift
Du behöver lite hjälp med att utföra uppgiften
Du gör uppgiften bra och lyckas utan hjälp
Du gör din uppgift mycket bra, kan förklara hur du gjort och har egna tankar om ditt resultat
Förmågan att välja tidsenhet, göra enhetsbyten och beräkningar
Du behöver mycket hjälp för att förstå och kunna göra din uppgift
Du behöver lite hjälp för att lösa uppgiften
Du gör uppgiften bra och lyckas utan hjälp
Du gör din uppgift mycket bra, kan förklara hur du gjort och har egna tankar om ditt resultat
Ny aspekt
Förmågan att jämföra olika delar av olika helheter
Du behöver mycket hjälp för att förstå och kunna göra din uppgift
Du förstår uppgiften och klarar den med lite hjälp
Du gör uppgiften och lyckas bra utan hjälp
Du gör din uppgift mycket bra, kan förklara hur och har egna tankar om ditt resultat
Ny aspekt
Förmågan att använda samband bråk-decimal-procent
Du behöver mycket hjälp för att förstå och kunna göra din uppgift
Du förstår uppgiften och klarar den med lite hjälp
Du gör uppgiften och lyckas bra utan hjälp
Du gör din uppgift mycket bra, kan förklara hur och har egna tankar om ditt resultat
Ny aspekt
Förmågan att förkorta och förlänga bråk
Du behöver mycket hjälp för att förstå och kunna göra din uppgift
Du förstår uppgiften och klarar den med lite hjälp
Du gör uppgiften och lyckas bra utan hjälp
Du gör din uppgift mycket bra, kan förklara hur och har egna tankar om ditt resultat
Ny aspekt
Förmågan att dividera med stora tal
Du behöver mycket hjälp för att förstå och kunna göra din uppgift
Du förstår uppgiften och klarar den med lite hjälp
Du gör uppgiften och lyckas bra utan hjälp
Du gör din uppgift mycket bra, kan förklara hur och har egna tankar om ditt resultat
Ny aspekt
Förmågan att använda strategier vid problemlösning
Du behöver mycket hjälp för att förstå och kunna göra din uppgift
Du förstår uppgiften och klarar den med lite hjälp
Du gör uppgiften och lyckas bra utan hjälp
Du gör din uppgift mycket bra, kan förklara hur och har egna tankar om ditt resultat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: