Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No-ämnet Fysik/Kemi/Biologi/Teknik

Skapad 2016-04-07 17:17 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 1 – 9 Fysik Biologi Teknik Kemi

Fysik/Kemi
I No arbetar vi med vatten i dess olika former (fast, flytande, gas) och även vattnets kretslopp på jorden.
Vi tar upp avfall och sophantering.
Vi lär oss om de minsta partiklarna, atomer och molekyler.
Vi lär oss hur en magnet fungerar.
Biologi
Vi arbetar med människokroppen, dess olika organ och dessas funktioner.
Vi lär oss om växternas fortplantning, dess livscykel och vad växtens delar heter.
Vi lär oss att känna igen de vanligaste örterna och träden.
Vi lär oss om djurens fortplantning och djurens livscykler.
Vi lär oss att känna igen  de vanligaste djuren såväl på land som i vatten.
Vi funderar över i vilka miljöer de olika växterna och djuren lever.

Teknik
Vi lär oss koppla och köra en robbot.

Innehåll

Detta lär jag mig:

Koppling till läroplanen:

Åk. 1-3 Biologi/ Fysik/ Kemi:

  • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  • Vattnets olika former: fast, flytande och gas.

Åk. 4-6 Biologi:

  • Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  • Djurs, växters och organismers liv.
  • Namn på vanligt förekommande arter, både växter och djur.

Åk. 4-6 Fysik

  • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

Åk. 4-6 Kemi

  • Enkel partikelmodell för att beskriva materiens upp byggnad.
  • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan.

Så här arbetar vi:

Högläsning i läroböcker.

Pedagogiska filmer.

Enkla experiment med vatten.

Enkla experiment med magneter.

Sådd och groddning av frön.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: