Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk & Procent

Skapad 2016-04-07 17:17 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Matematik

Vi arbetar denna period fram till  skolavslutningen med sambandet mellan           bråkform - decimalform - procentform               

Vi tittar på hur procent används i vardagen som när det är rea på en vara i en butik eller när det sker en höjning av priset t.ex hyran eller av ett telefonabonnemang.       

Vi avslutar med matematikhistoria och tittar tillbaka på hur människor har använt och påverkats av att ha ett sätt att räkna på och på så sätt hålla struktur på tid, pengar, enheter och saker mm                                        

 

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Vi jobbar hela tiden med alla 5 förmågorna i matematik och genom undervisningen i ämnet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategi och metoder

 •  Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 •  Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter 

 • Föra och följa matematiska resonemang

 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Bedömning sker hela tiden.

Du visar genom din inlämningsuppgift och ditt arbete med att visa på nya metoder och fullständiga uträkningar. Du tar ansvar för din inlärning och viljan att utvecklas. Skolan ser till att handleda och visar på olika sätt att nå målet.

Se matris

Vi jobbar med följande innehåll:

 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk-och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 

TIDSPLAN (Med reservation för vissa ändringar)

Planering

v.16

Diagnos & Formativbedömning, Genomgång bråk/decimal/procent, reklam, räkna 6:1

Läxa fredag v.17: Begrepp & läxa 21

v.17

Genomgång, räkna 6.2 /6:3, taluppfattning & huvudräkning (enskilt),  Inlämning läxa 21, Läxförhör begrepp

Läxa: Jobba klart 6:2/6:3 till måndag v.18

v.18 (lediga fredag)

Räkna 6.4 Genomgång, Uppgift om reklam

Läxa: Uppgiften om reklam lämnas in fredag v.19

v.19

Räkna 6.5, Läs sammanfattning och gör Blandade uppgifter. Läxa om reklam lämnas in på fredag.

Läxa: Jobba klart med blandade uppgifter till måndag v.20                          

v.20

Måndag – Diagnos, Träna mer/Tema/ Utmaning/problemlösning

v.21

Matematikhistoria : Historien om talet 1, övningar,

Läxa: Läs anteckningar till tisdag v.22 + se filmklipp

v.22

Matematikhistoria: Genomgång, övningar

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

- Taluppfattning

- Läxa 21

- Individuell Inlämningsuppgift om procent

- Muntlig delaktighet i uppgifter & diskussioner

 

Utvärdering

 

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev:

 1. Utvärderar din insats skriftligt för denna period
 2. Ger dig själv en framåtsyftande kommentar, dvs vad du ska tänka på i nästa kunskapsområde.
 3. Markerar hur långt du kommit i din kunskapsutveckling i matematik när det gäller innehållet för denna period i matrisen.

 

Efter att du har utvärderat kommer jag att ge dig respons och förslag på hur du kan arbeta för att jobba vidare mot din nästa nivå.

Matriser

Ma
Annas

Rubrik 1

E
C
A
Aspekt 1
Problemlösning
Löser olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Löser olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt
Löser olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt
Ny aspekt
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Ny aspekt
Metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder.
Ny aspekt
Resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val,resultat, rimlighet och olika tillvägagångssätt
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val, resultat,rimlighet och olika tillvägagångssätt
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val, resultat,rimlighet och olika tillvägagångssätt
Ny aspekt
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om val av lösningsmetod på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om val av lösningsmetod på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: