Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering matematik år 1, Vt-16

Skapad 2016-04-07 18:31 i Berghultskolan Lerum
Grundskola 1 Matematik

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte

 • Använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • Välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Centralt innehåll

 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
 • Räknesätten addition och subtraktion: Egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Hur enkla mönster kan konstrueras.
 • Vanliga lägesord samt andra vardagsnära matematiska ord/begrepp
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla vardagliga situationer
 • Grundläggande geometriska objekt
 • Hur positionssystemet kan användas för att skriva naturliga tal
 • Göra mätningar av längd, massa och tid

Konkretisering av kunskapsmålen

 • Kunna läsa och skriva samt ange siffrors värde i talen inom talområdet 0-20
 • Positionssystemet; förstå tiotalens och entalens plats
 • Addera och subtrahera upp till 20, automatisera upp till 10
 • Använda och förstå matematiska ord/uttryck som addition, subtraktion, udda och jämnt, triangel, cirkel, kvadrat och rektangel
 • Lösa enkla matteproblem
 • Mäta längder, massor samt ange klockans hela och halva timmar
 • Fortsätta på ett mönster

Arbetsformer

Vi arbetar med följande arbetsområden: talområdet 0-100, mönster, räknesagor, geometri, längd, vikt, tid och pengars värde. Barnen tränar att läsa och skriva siffrorna korrekt samt ange talens värde. Vi arbetar självständigt och i grupp. Vi laborerar och använder oss av olika plockmaterial för att öka förståelsen hos barnen. Vi jobbar praktiskt med vardagliga situationer som grund. Vi samtalar om enkla matematiska problem. Vi upptäcker mönster och fortsätter på ett givet mönster.

Bedömning

 • Hur eleven anger talens värde inom talområdet 0-20
 • Hur eleven adderar och subtraherar inom talområdet 0-20
 • Hur eleven använder och förstår de matematiska uttrycken: addition, subtraktion, udda och jämnt etc
 • Hur eleven löser matteproblem
 • Hur eleven mäter längder, uppskattar vikter, visar kunskap om pengars värde samt anger klockans hela och halva timmar
 • Hur eleven fortsätter på ett ritat mönster
 • Hur eleven jobbar och deltar i arbete
 • Hur eleven redovisar uppgifter och lämnar in läxor i tid

Resultat på diagnoserna i matteboken efter varje avslutat kapitel
Eleven redovisar uppgifter individuellt och i grupp.

Matriser

Ma
Matematik år 1, Vt-16

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Din förmåga:
- att kunna läsa och skriva samt ange siffrors värde i talen inom talområdet 0-20
Kan till viss del läsa och skriva samt förstå siffrornas värde i talen inom talområdet 0-20
Kan läsa och skriva samt förstå siffrornas värde i talen inom talområdet 0-20
Kan med säkerhet läsa och skriva samt förstå siffrornas värde i talen inom talområdet 0-20
Din förmåga:
- att addera och subtrahera inom talområdet 0-20 samt automatiserat upp till 10
Kan till viss del addera och subtrahera inom talområdet 0-20 samt automatiserat upp till 10
Kan addera och subtrahera inom talområdet 0-20 samt automatiserat upp till 10
Kan med säkerhet addera och subtrahera inom talområdet 0-20 samt automatiserat upp till 10
Din förmåga:
- att se ett mönster och fortsätta på det
Kan till viss del se ett mönster och fortsätta på det
Kan se ett mönster och fortsätta på det
Kan med säkerhet se ett mönster och fortsätta på det
Din förmåga:
- att förstå vårt positionssystemet; tiotalens och entalens plats
Kan till viss del förstå vårt positionssystemet; tiotalens och entalens plats
Kan förstå vårt positionssystemet; tiotalens och entalens plats
Kan förstå vårt positionssystemet; tiotalens och entalens plats
Din förmåga:
- att använda och förstå begrepp som addition, subtraktion, udda och jämnt, triangel, cirkel, kvadrat och rektangel
Kan till viss del använda och förstå de matematiska begrepp vi gått igenom
Kan använda och förstå de matematiska begrepp vi gått igenom
Kan med säkerhet använda och förstå de matematiska begrepp vi gått igenom
Din förmåga:
- att lösa enkla matteproblem
Kan till vis del lösa enkla matteproblem
Kan lösa enkla matteproblem
Kan med säkerhet lösa enkla matteproblem
Din förmåga:
- att mäta längder, massor samt ange klockans hela och halva timmar
Kan till vis del mäta längder, massor samt ange klockans hela och halva timmar
Kan mäta längder, massor samt ange klockans hela och halva timmar
Kan med säkerhet mäta längder, massor samt ange klockans hela och halva timmar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: