Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi, Sverige

Skapad 2016-04-07 18:50 i Ljungbyskolan Falkenberg
Grundskola 4 Geografi

Vi kommer att läsa om Sveriges olika natur- och kulturlandskap, fjällbygd, skogsbygd, kust- och jordbruksområden och dess resurser. Vi kommer även läsa om hur många som bor i Sverige, vart de bor och varför.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla dina kunskaper och förmågan att:

 • använda kartboken och förstå en karta och dess färger och symboler
 • kunna sätta ut några geografiska punkter i Sverige
 • kunna förklara skillnader och likheter mellan de olika landskapstyperna i Sverige

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda dig av en karta och hitta information på den
 • beskriva och göra jämförelser mellan olika platser, landskap och människors levnadsvillkor i Sverige
 • använda och förstå för området aktuella ord och begrepp

Genom:                                                                                                           

 • muntliga och skriftliga redovisningar
 • samtal och diskussioner i mindre och större grupp 
 • klassrumsobservationer

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen kommer du att få:

 • arbeta med kartan på olika sätt
 • läsa/skriva olika sorters texter
 • göra jämförelser och se samband,likheter/skillnader och orsak/verkan mellan t.ex. olika landskapstyper samt vad människor bor
 • se på film
 • lära dig för området aktuella ord och begrepp som vi samlar i en begreppsbok
 • göra en fördjupning och presentation av ett eller flera landskap

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: