Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Offentlig konst/offentlig utsmyckning. 8B VT-16

Skapad 2016-04-07 20:47 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Grundskola 8 Bild
...

Innehåll

TID; FREDAGAR 12.50 - 15.10. Vecka 14 - v.22. Diamanten

Vi bedömer din förmåga att utveckla och genomföra ditt konstverk. 

Vi bedömer din  förmåga att du deltar aktivt under gemensamma diskussioner samt att du dokumenterar din process med bilder och text i lärloggen.

Vi bedömer din förmåga att använda och känna till begrepp inom området;

Offentlig konst och utsmyckning.

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  7-9
  Bildframställning Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Presentationer av eget bildskapande.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
 • Bl  7-9
  Redskap för bildframställning Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  7-9
  Redskap för bildframställning Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Arbetssätt och metod

Under detta arbetsområde kommer vi diskutera och fördjupa oss kring vad begreppet offentlig konst/utsmyckning innebär och vem/vilka/vilken instans som ansvarar för den gemensamma konsten.

Vi kommer även problematisera begreppen och försöka utvidga dom.

Etik och regler kommer vara ett naturligt inslag.

Vi kommer starta upp med gemensamma bildvisningar och diskussioner kring exempel och sådant vi sett, känner till och letar upp och avsluta med en individuell uppgift.

Individuell uppgift: Du kommer planera, producera och tillfälligt placera konst/utsmyckning på 8 fysiska platser i ditt närområde för att ge detta ett mervärde (?) och dokumentera detta för att kunna visas upp och diskuteras i klassen.

Du ska kunna motivera ditt val av plats och utsmyckning och vi vill att du ska undersöka och fundera på hur placering och inramning kan förändra en installation och påverka dess budskap.

Hela projektet med planering, tankar och vad du gör ska dokumenteras i din lärlogg.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att utveckla och genomföra ditt konstverk. 

Vi bedömer din  förmåga att du deltar aktivt under gemensamma diskussioner samt att du dokumenterar din process med bilder och text i lärloggen.

Vi bedömer din förmåga att använda och känna till begrepp inom området;

Offentlig konst och utsmyckning.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: