Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stars

Skapad 2016-04-07 21:54 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 Engelska

Who is your star? Is it a movie star, a musician or a youtuber? Let us know who and why he or she is your star.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Sånger och dikter.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Konkretisering

Du ska läsa texter, göra övningar i wb och lyssna på musik. Du ska också söka fakta om en känd person som du presenterar muntligt. Du ska också lära dig några grammatiska moment: plural, adjektiv och possessiva pronomen.

Undervisning

Vi lyssnar på texter tillsammans och går igenom nya ord. Vi går igenom de grammatiska momenten och du tränar vidare. Du får även hjälp med vad man kan söka för fakta om sin "stjärna" och denna fakta skriver du i delat dokument och får då hjälp med formulering.

Matriser

En
Stars

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll och omfång
Du kan har svårt för att förmedla ett enkelt innehåll eller du har så pass lite information att din presentation blir intetsägande.
Du förmedlar ett innehåll som är tillräckligt, men inte djupgående.
Du förmedlar ett någorlunda fylligt innehåll. Det du säger är till viss del samman-hängande och varierat.
Du förmedlar ett fylligt innehåll och talar utförligt. Du varierar ditt språk (meningsbyggnad och ordval) och talar samman-hängande.
Korrekthet
Du gör många grammatiska fel som stör kommunikationen och som gör din framställning svår att förstå.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar, trots en del språkliga fel.
Du formulerar dig enkelt och ganska tydligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt lite anpassat till syfte,mottagare och situation.
Uttal
Uttalet är otydligt och gör redovisningen svår att förstå.
Uttalet är bra nog så att redovisningen går att förstå och eleven försöker ha engelsk språkmelodi.
Eleven har engelsk språkmelodi som gör redovisningen tydlig.
Eleven har god engelsk språkmelodi och redovisningen är mycket tydlig.
Frihet
Eleven är helt styrd av sina stödord.
Eleven använder sina stödord till ganska stor del.
Eleven är inte beroende av sina stödord utan kan prata delvis fritt.
Eleven pratar till stor del fritt och använder stödord någon enstaka gång som stöd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: