Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets kretslopp och hållbar utveckling

Skapad 2016-04-07 21:57 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Vi ska prata om den livsviktiga naturtillgången vatten, studera vattnets kretslopp samt sätta oss in i nedsmutsningen av Östersjön och det låga grundvattnet på Gotland. Vi kommer också att sätta oss in i och fundera över olika lösningar på de båda problemen.
Grundskola 4 Geografi

Syfte

Vatten är något som vi i Sverige ofta tar för givet. Vi har världens bästa vatten rinnande i våra kranar, våra toaletter är fyllda med drickvänligt vatten och vi kan bada i de flesta sjöar, älvar, åar och hav längs vår kust, men vad händer när grundvattnet på Gotland tar slut och vad ska vi göra åt Östersjöns förorening? För att svara på det behöver vi känna till vattnets kretslopp.

 

Innehåll

  • Vattnets betydelse för människor och natur
  • Vattnets kretslopp
  • Östersjöns förorening: tillstånd, orsakerna, lösningar
  • Lågt grundvatten på Gotland: tillstånd, orsak, lösningar

 

Arbetssätt

Vi ska prata om vikten av vatten och varifrån vårt dricksvatten kommer. Vi ska läsa och se filmklipp om vattnets kretslopp. Sen ska eleverna få prata om, rita och skriva hur det fungerar. Vi ska läsa om Östersjöns nedsmutsning i geografiboken och om lågt grundvatten på Gotland i en tidningsartikel.

 

Mål

  • Eleven kan förklara vattnets kretslopp.
  • Eleven kan använda geografiska begrepp på rätt sätt.
  • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.

 

Bedömning

Eleverna bedöms i individuella skriftliga uppgifter i slutet at arbetet.

Matriser

Ge
Vattnets kretslopp och hållbar utveckling

Grundläggande kunskap
Utmaning 1
Utmaning 2
Vattnets kretslopp
Eleven kan förklara vattnets kretslopp enkelt med korta samband.
Eleven kan förklara vattnets kretslopp lite mer utvecklat med längre samband.
Eleven kan förklara vattnets kretslopp utvecklat med många och långa samband.
Hållbar utveckling
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade 
och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Begrepp
Eleven kan använda några få geografiska begrepp på rätt sätt.
Eleven kan använda flera geografiska begrepp på rätt sätt.
Eleven kan använda många geografiska begrepp på rätt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: