Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

In the town

Skapad 2016-04-08 09:14 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Ett arbete med Wings 7, där fokus ligger på att öva och bedöma eleverna i deras förmåga att skriva och tala engelska.
Grundskola 7 – 9 Engelska
...

Innehåll

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

Undervisningen bygger på olika textstudier och övningar som tillhör texterna. Det kommer även att finnas fria övningar där eleverna utvecklar sin skriftliga och muntliga förmåga.

 

Visa vad du lärt dig

Slutuppgift- eleverna får en massa ord som handlar om stad/hur man hittar. Deras uppgift blir att ha med orden i berättelsen de skriver- fokus på att skriva. alt. en färdig uppgift som handlar om att beskriva vägen, krav på att vissa fraser ska ingå, dock är dessa fraser på svenska, eleven får själv översätta.

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris.

Matriser

En
In the town

Förmåga att skriva engelska

Begriplighet
I texten blandas engelska med svenska och/eller svengelska ord och uttryck. En engelsktalande person har svårt att förstå texten.
En engelsktalande person förstår texten efter en eller några genomläsningar.
En engelsktalande person förstår både helhet och detaljer i texten vid en första genomläsning.
Väljer rätt ord i rätt sammanhang.
Struktur
Texten består av lösryckta meningar.
Textens meningar hänger ihop med varandra.
Texten är indelad i stycken utifrån sammanhang.
Texten har en god struktur både inom och mellan stycken.
Ordförråd
Ordförrådet är litet, det är svårt att få orden att räcka till för att berätta.
Använder ett engelskt ord- och frasförråd så att en engelsktalande person förstår.
Använder ett varierat ord- och frasförråd använder t.ex. adjektiv och adverb.
Visar ett stort och avancerat ord- och frasförråd.
Innehåll
Innehållet stämmer delvis/inte alls överens med uppgiften.
Innehållet stämmer överens med uppgiften.
Innehållet drivs framåt med ny information utan upprepningar.
Innehållet beskrivs och förklaras utförligt. Kan utveckla och fördjupa innehållet.
Textlängd
Texten är tillräckligt lång för att bedöma skrivförmågan.
Textens längd harmonierar med skrivtiden.
Flyt
Flera meningar saknar skiljetecken alt. har dem på fel ställen.
Texten består av fullständiga meningar. Engelsk ordföljd används oftast.
Inom ett stycke hänger meningarna ihop med varandra. Engelsk ordföljd används konsekvent.
Texten består av både långa och korta meningar som hänger ihop med varandra.
Använda grammatik
Gör vissa grammatiska fel men de hindrar inte en engelsktalande person att förstå.
Böjer verb i olika tempus. Behärskar adjektivböjning och använder rätt pronomen.
Skriver i princip grammatiskt korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: