Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä och textil SLÖJD 7A "Konstruktioner" VT16

Skapad 2016-04-08 09:16 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Hur sammanfogar man i trä? Hur följer man ett klädmönster?
Grundskola 7 Slöjd
...

Innehåll

TID Torsdagar

 V.14-22

SYFTE

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder.

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Centralt innehåll/Mål

Kopplingar till läroplan

 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Arbetssätt och arbetsmetod

Du ska lära dig grunderna i hur man fogar samman trä utifrån utseende och funktion och hur man konstruerar klädesplagg i textilslöjden.

Du kommer att öva på två olika sammanfognings tekniker (sinkning, bladning, fogning med tapp och kil m.m). Redovisa muntligt och reflektera i din lärlogg över resultatet med text och bilder.

Du kommer att planera, genomföra och utvärdera ett eget byggprojekt där du använder dig av minst en av sammanfogarna som du övat på. Du ska kunna benämna och beskriva skillnaderna i din lärlogg.

Du skall utgå ifrån din idéskiss och ritning med angivna mått under hela arbetsprocessen.

Det är viktigt att du kontinuerligt dokumenterar med bilder och text i lärloggen för ämnet.

V.40 skall samtliga skriva ( i lärloggen) ett omdöme om hela arbetsprocessen utifrån givna  frågor;

1. Blev det som du tänkt dig? Motivera

2: Hur var din idé från början?

3. Vilken hjälp behövde du under arbetsprocessen?

4. Vad behöver du träna mer på?

5. Ge ett gott råd till någon som ska göra något liknande. Motivera varför.

I textilslöjden kommer du att lära dig grunderna i klädsömnad.
Vi kommer titta på hur kläderna vi bär är konstruerade och diskutera olika konstruktioner.
Därefter kommer var och en att sy ett klädesplagg. Du kommer lära dig hur man tar kroppsmått och anpassar mönstret till din storlek, läsa mönster och ev. hinna med att dekorera ditt plagg.

Bedömning

Du kommer att göra en inlämning av ditt projekt med planering, färdigt slöjdalster och utvärdering, dessutom tillkommer det du skriver i lärloggen.

Vi kommer att titta på och bedöma detta samt att vi kommer att titta på hur du arbetar i processen. Se nedan för mer detaljer.

 

Matriser

Sl
Slöjd 7-9

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: