Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Om jag ägde en ö

Skapad 2016-04-08 10:10 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Du ska få skriva en berättelse utifrån ett antal frågor. Berättelsen ska handla om din egen ö.
Grundskola 4 Biologi Svenska

Utifrån några frågor så ska du göra en egen berättelse om din ö.

Du kommer att få feedback från både elever och pedagog så att du kan utveckla och förbättra din text. Du ska även göra bilder som passar med din text.

Texten och bilderna ska sedan renskrivas och sättas in i Book creator. 

Därefter ska du redovisa din uppgift.

Vi kommer bedöma ditt arbete både under arbetets gång samt ditt färdiga resultat och redovisningen.

Innehåll

Syfte

 

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig i tal och skrift. Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Centralt innehåll

 

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Konkreta mål

 

  • Jag kan skriva en text med tydligt innehåll och beskrivningar.
  • Jag kan följa instruktioner.
  • Jag kan använda bilder som passar till min text.
  • Jag kan ge och ta emot respons på min text.

Matriser

Sv Bi
Skriva texter, ge och få feedback, förbättra text samt redovisa

Ej nått kunskapskrav
------------------>
------------------>
------------------>
Eleven behöver träna mer på att förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Eleven behöver träna mer på att skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. Eleven behöver träna mer på att använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Eleven behöver träna på att skriva berättande texter som innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Eleven behöver träna mer på att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt för att förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Eleven behöver träna mer på att ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons. bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: