Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drama

Skapad 2016-04-08 11:19 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Ett projekt med drama som utgångspunkt i inlärningen av engelska.
Grundskola 7 – 9 Engelska

Who among you has an annoying pet? Who has just won some tickets to NY? Or who will be a policeman or a Wood cutter? We’ll see who’s who! In any case this is your next project in English!

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

 • Jag bedömer din muntliga  engelska, vilket ordförråd du har, hur du uttrycker dig (uttal och intonation).
 • Hur väl du kan överbrygga språkliga svårigheter ex genom omformuleringar.
 • Hur väl och hur aktivt du deltar i diskussioner i gruppen, om du ställer frågor, om du ger bekräftelse när någon annan pratar.
 • Jag bedömer hur väl du tar till dig de nya orden och fraserna och hur väl du kan omsätta dem i språket.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • Vi kommer att arbeta med olika teaterpjäser.
 • Du kommer att ha en roll i en av dessa, i vilken du skall lära dig replikerna och sedan spela upp tillsammans med dina kamrater.
 • Vi kommer att arbeta med uttal, intonation och ord och fraser, både muntligt och skriftligt.

v 14 tis, fre

 • Introduktion och genomgång av projektet.
 • Dramaövningar
 • Genomläsning av manus
 • Uppdelning av roller
        • Beting under veckan: Manus läst på fredag.

v. 15 tis, fre 

 • Uttal (fonetik) - genomgång och övning
 • Skapande av rekvisita.
 • Rolläsning
 • Titta på exempelfilmer
 • Glosförhör på de individuella glosorna.
       • Beting under veckan: Läs in dig på dina repliker samt träna på orden.

v. 16 tis, fre

 • Fonetikbingo
 • Öva, öva, öva.
 • Genrep med kläder för klassen på tisdag.
 • Uppspel av teater (ev för mellanstadiet)
       • Beting under veckan: Träna på att läsa
       • dina repliker med inlevelse.

 

 

Utvärdering

 

Du utvärderar ditt arbete här och du får en bedömning i matrisen och en kommentar i kommentarsfältet nedan.

 

Utvärdering

1 Hur upplevde du projektet? Vad tyckte du var svårt?

2 Vad tycker du om din grupps gemensamma insats? Vad var bra? Vad skulle kunna ha varit annorlunda?

3 Vad tycker du om din egen insats? Vad har du lärt dig? Skulle du kunna ha gjort något bättre/annorlunda?

4 Vad tycker du om den handledning jag har gett er? Skulle jag kunna ha gjort något annorlunda?

5 Hur tyckte du det var att ha en verklig publik att spela upp teatern för? Bättre eller sämre än att göra det enbart för klassen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Matriser

En
Engelska 7-9

Kunskapskrav
E
C
A
1 aFörstå och tolka innehållet i talad engelska
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven kan förstå innehållet och uppfatta detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du förstår det viktigaste och visar det genom att vara delaktig i diskussioner i klass och grupp.
Du uppfattar fler detaljer och du har lättare för att förstå det outtalade
Du förstår precis det som sägs och du kan urskilja undermeningar och förstå det outtalade.
3 Använda språkliga strategier för att förstå
Språkliga strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av strategi/strategier för lyssnande och läsning.
Du kan be talaren att upprepa/tala långsammare för att öka din egen förståelse. När du läser kan du använda någon strategi ex. en ordbok, läsa om, gissa ordets betydelse för att öka din förståelse.
Du har tillgång till fler strategier i både samtal och läsning.
Du har tillgång till fler strategier i både samtal och läsning.
5a Formulera sig och kommunicera i tal
Språkets omfång och bredd samt precision.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med olika grad av sammanhang.
Du har ett grundläggande ordförråd och kan enkla fraser. Du har muntligt kontroll på några få enkla grammatiska strukturer och sätt att formulera meningar och du kan för det mesta göra dig förstådd i korta sekvenser.
Du har ett större ordförråd, kan några fasta uttryck och vet hur du skall bygga meningar på olika sätt. Du har få störande språkfel och du kan använda enkla strukturer för att berätta om något du väl känner till. Du har ett tydligt uttal även om du ibland kan behöva upprepa dig.
Du har ett större ordförråd kan fler fasta uttryck och kan olika sätt att bygga meningar. Din muntliga engelska innehåller få fel, du försöker ha en nyanserad intonation och ett korrekt uttal. Något felaktigt uttal kan förekomma.
7 Formulera sig och kommunicera i tal och skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Förtydliga/förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar.
Du kan vid uppmaning korrigera ditt språk både muntligt och skriftligt ex. fortsätta rätta en text enligt lärarens anvisning.
Du kan i större utsträckning se dina egna misstag och rätta dem, både muntligt och skriftligt.
Du kan i större utsträckning se dina egna misstag och rätta dem, både muntligt och skriftligt.
9 Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd
Språkliga strategier
Dessutom kan eleven välja och använda sig av strategier som i olika grad löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan i ett samtal i viss mån ge stöd till en talare, genom turtagning ta upp nya idéer i samtalet och omformulera dig när du upptäcker att orden fattas. De strategier du väljer fungerar oftast och de hjälper delvis till att lösa de problem som gör att samtalet inte fungerar bra.
De strategier du väljer fungerar bra och bidrar till att samtalet eller diskussionen inte stannar upp.
De strategier du använder gör att samtalet eller diskussionen breddas och/eller blir bättre.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: