Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, potenser och statistik

Skapad 2016-04-08 12:30 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 8 Matematik
...

Innehåll

Syfte

 Syftet med arbetsområdet är att du ska få utveckla din förmåga att:

 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och matematiska problem
 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar,  beräkningar och slutsatser

 

Kunskapsmål

 

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 

 • jämföra storleken på olika bråk

 • addera och subtrahera tal i bråkform.

 • skriva och räkna med tal i potensform och grundpotensform

 • använda och beräkna medelvärde, median och typvärde

 • Tolka och använda olika typer av diagram för att beskriva samband

 • undersöka och beskriva resultat med tabeller och diagram

   

 

 

 

Begrepp

Efter avslutat område ska du ha kunskap om dessa begrepp:

Blandad form, bråkform, täljare, nämnare, minsta gemensamma nämnare, decimalform, förlängning, förkortning, enklaste form, potens tiopotens, bas, exponent, grundpotensform, medelvärde, median, typvärde, frekvens, relativ frekvens, stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram, medelpunktsvinkel

 

 

Arbetssätt

Genomgångar, diskussioner, samtal, övningar, gemensamma uppgifter 

Bedömning

Bedömningen av dina kunskaper rör;

 • Begrepp - Hur du kan förklara och använda begreppen i dina resonemang.
 • Metoder - Hur du väljer och använder metoder 
 • Kommunikation och resonemang - Hur du visar din förståelse både muntligt och skriftligt
 • Problemlösning - Hur du tolkar, använder information och dina kunskaper för att lösa ett matematiskt problem

Bedömningen grundar sig på;

Gemensamma aktiviteter, ställa och besvara frågor, argumentera och resonera i ett samtal
Muntliga och skriftliga redogörelser av metoder och förklaringar
Diagnoser och prov

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Använda och förstå begrepp
Metoder
Kommunikation och resonemang
Problemlösning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: