Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Glädjen över att använda engelska språket för småbarn

Skapad 2016-04-08 12:31 i Kideus förskola Fristående förskolor
Utifrån barnens intresse och glädje att utveckla engelska språket utmanar och lockar vi dem att lära mer.
Förskola

Då språket är en naturlig del i kommunikationen och samspelet med andra vill vi lyfta det ytterligare på ett lekfullt sätt i verksamheten. Redan idag kan vi se att barnen visar nyfikenhet och intresse för engelska språket i dess olika former så som i lek och sånger i dialogen med varandra.

Innehåll

Mål för verksamheten

 Vi stävar efter att bygga på deras språkglädje och öka barnens språkförmåga samt ordförråd.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Aktiviteter i verksamheten

Vi kommer arbeta med språkrelaterade aktiviteter, såsom lekar och sånger.

Pedagogerna kommer lägga stor vikt vid att finnas med i barnens lek för att vara tillgängliga i samtal och samspel.

Olika sångfigurer kommer vara centrala i aktiviteterna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: