Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utforska naturen om våren

Skapad 2016-04-08 12:52 i Fjällbacka Skola Tanum
Vi kommer under tisdagseftermiddagar gå ut i naturen och studera olika platser och prata om olika saker som hör naturen och våren till.
Grundskola F – 1 NO (år 1-3)

Eleverna har själva varit med och kommit med förslag till vad vi kan undersöka och göra i naturen under våren. 

 • Växter
 • Miljö/skräp
 • Plantera
 • Besöka Dammen/ Grodyngel mm.
 • Djur/Insekter
 • Vårtecken/Vårfåglar
 • Plantering
 • Trädknoppar
 • Stranden/Havet/Fiske
 • Berg/ Stenar

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Eleverna ska bli medvetna om vad som händer i naturen under våren. 

De ska kunna känna igen olika trädknoppar och insekter. 

Kunna namnge olika vårblommor och djur. 

Berätta om olika näringskedjor - vilka djur som äter vad. 

Plantera - förstå vad som behövs för att något ska kunna växa. 

Visa nyfikenhet när vi besöker nya platser. 

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Eleverna kommer att:

 • Se filmer om våren och växlingarna.
 • Göra utflykter på olika platser i vår närmiljö.
 • Plantera fröer.
 • Undersöka olika bergsarter.
 • Klippa, klistra, måla och rita till en utställning. 
 • Dokumentera olika vårtecken och sammanfatta på iPaden i Bookcreator. 
 • Samla växter och djur i vårt akvarium. 
 • Mm.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Uppgifter

 • Utvärdering - Hur har det gått?

Matriser

NO
Utforska naturen om våren

Nivå 1
Uppnått
Nivå 2
Behöver träna mer på
Kunna namnge några vanliga vårblommor.
Visar förståelse för vad som behövs när man ska plantera.
Kunna namnge minst 5 olika insekter.
Kunna namnge minst 5 olika vårtecken.
Kunna förklara skillnaden mellan olika trädknoppar.
Kunna beskriva en enkel näringskedja.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: