Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp Geografi år 6

Skapad 2016-04-08 13:56 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi repterar och jobbar vidare med namngeografi. Vi kommer att repetera och lära in begrepp så som natur- och kulturlandskap. Vi kommer att lära om olika naturtyper. Vi kommer att läsa och lära om var människor bor och varför vi bor där vi bor.
Grundskola 6 Geografi Svenska Samhällskunskap

Vi läser geografi för att du ska förstå hur vi lever och bor på vår jord. Varför bor vi där vi bor? Vad har ett lands naturtyp för betydelse för landet och människorna som lever där? Vad kan statistik berätta för oss om andra människor och tillståndet i världen?

Innehåll

Syfte

När vi lär och läser om olika länder, människorna som bor där och hur vi tar hand om vår jord så är syftet med undervisningen att ni skall kunna:

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Mål med arbetsområdet.

Du skall utveckla din förmåga att utforska och analysera din omvärld. En viktig grund är att förstå vad ord och begrepp betyder samt att kunna orientera dig med hjälp av namn på olika platser.

 Viktiga och bra frågor att arbeta med är:
* Hur ser landskapet ut och vad beror det på?
* Varför bor människor där de bor och hur påverkar vi människor naturen?
* Hur använder och fördelar vi jordens resurser?

Bedömning

Vi kommer att bedöma dina kunskaper utifrån det du visar att du kan när du:

 • jobbar på lektionerna och visar vad du kan både i skrift och vid diskussioner
 • gör namngeografi på seterra   http://online.seterra.net/sv

Under terminen lär vi nya begrepp och förhör namngeografi.

När vi avslutar arbetsområdet kommer det en resonerande uppgift som du inte kan förbereda hemma. 

I uppgiften bedömer vi din förmåga att förstå hur en topografisk karta  är uppbyggd och vad det är som avgör var människor bor och hur vi använder naturens resurser. Du kommer också att få skriva dina tankar om fattiga och rika länder?

 

 

Matriser

Sv Sh Ge
Geografi - Kunskapskrav åk 6, Lgr 11

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för årskurs 6.
 • Ge   analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge   utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge   göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge   värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
når ännu ej målen
når målen
god måluppfyllelse
mycket god måluppfyllelse
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: