Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estestisk verksamhet

Skapad 2016-04-08 18:28 i Viksängsskolan Västerås Stad
Lpp HT-15,Vt-16
Grundsärskola 6 – 9 Estetisk verksamhet

Syfte

Genom undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

 • skapa genom bild, musik, och slöjd,
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
 • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet

Innehåll

Centralt innehåll

Du kommer att arbeta med följande

 • prova på olika tekniker
 • målningar kopplat till årstiderna
 • målningar kopplat till tema; Träd och vårblommor och  Fjärilen
 • olika pyssel till högtiderna Jul, Påsk och även alla hjärtans dag

 

Kopplingar till läroplan

 • ES  1-9
  Estetisk framställning Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.

Matriser

ES
Bedömning utifrån kunskapskraven (efter elevens förutsättningar)

Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
Eleven kan också sjunga och spela på instrument och göra olika former av presentationer och framträdanden.
Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
Eleven väljer och använder också instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
Eleven kan undersöka och beskriva något om hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
Dessutom deltar eleven i att undersöka vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender och musik kan påverka individen.
Dessutom undersöker och beskriver eleven vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender och musik kan påverka individen.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: