Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Urtiden och forntiden

Skapad 2016-04-08 20:29 i Garnvindeskolan Ale
I det här temaområdet kommer du få arbeta med urtiden och forntiden.
Grundskola 3 Teknik SO (år 1-3) Biologi Svenska NO (år 1-3)

Under några veckor kommer vi att resa tillbaka i tiden. Vi startar med Big Bang och avslutar med järnåldern. Vi kommer få veta mer om hur livet på jorden började och hur djur och människor utvecklats.

Innehåll

Övergripande mål


Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,

Långsiktiga mål


Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Konkretisering


Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Undervisning

För att du ska ha möjlighet att lära dig allt det här kommer du få:

 • se på filmer, bilder och bildspel
 • lyssna på historiska berättelser
 • läsa faktatexer
 • skriva egna faktatexter
 • skapa egna bilder och bygga/konstruera något som har koppling till temat
 • leta spår av forntiden i vår närhet

Bedömning

Efter avslutat temaarbete ska du kunna:

 • beskriva hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen.
 • berätta lite om människans och jordens tidiga historia.
 • ge exempel på människans levnadsvillkor under någon historisk period.
 • ge exempel på några viktiga händelser/upptäckter som har drivit utvecklingen framåt.
 • känna till tidsbegreppen urtid, istid, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: