👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde - Vad är teknik?

Skapad 2016-04-08 22:38 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Vi ska ta reda på vad teknik är och varför den är viktig för oss människor.
Grundskola 2 – 3 Teknik

Vad är teknik och vad kan den vara bra för?

Hur kommer det sig att människan är så påhittig och hittar nya lösningar?

 

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan

 • Identifiera och analysera tekniska lösningar
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Detta gör vi genom att:

Titta efter teknik som finns i din vardag.

Prata om begrepp inom teknikområdet.

Utveckla analysförmågan genom att öva på att kategorisera olika tekniska lösningar. 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att samtala om teknik i vår vardag. 

Vi kommer att titta på olika enkla uppfinningar som finns i vår omgivning.

Vi kommer att titta på film om vardagliga tekniska föremål. 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du

Genom samtal på lektionerna kommer du att få namnge något vanligt verktyg och någon teknisk uppfinning som är till hjälp för människan.

Genom samtal på lektionerna kommer du få visa hur du utvecklat din begreppsliga förmåga genom att namnge och förklara några vanliga begrepp inom teknikområdet. 

Genom samtal på lektionerna kommer du få visa hur du utvecklat din analysförmåga genom att kategorisera olika tekniska lösningar där du förklarar din tankegång. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Vad är teknik?

Teknik

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällets utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmågan att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.
Du är på väg....
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbar kunskaper
Tekniska lösningar där männsikan härmat naturen
Du kan med bildstöd samtala om tekniska föremål där människan härmat naturen.
Du kan ge exempel på ett par tekniska föremål där människan härmat naturen.
Du kan ge exempel på flera tekniska föremål där människan härmat naturen.
Teknikområdets begrepp
Du kan med bildstöd namnge och förklara några vanliga begrepp inom teknikområdet.
Du kan namnge och förklara några vanliga begrepp inom teknikområdet.
Du kan namnge och förklara flera vanliga begrep inom teknikområdet.
Analysera
Du kan med bildstöd kategorisera och förklara någon teknisk lösning.
Du kan kategorisera och förklara ett par tekniska lösningar
Du kan kategorisera och förklara flera tekniska föremål.