Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 16 åk 8 Te Processen RG

Skapad 2016-04-09 13:19 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP för Järnåkraskolan
Grundskola 8 Teknik
...

Innehåll

Processen

Processen vt 16

Mål för elev

Genom att undersöka produktionsprocesser i vardagen ska du utveckla förståelsen för hur människan använder sig av natur och teknik i samband med produktion. Du ska lära dig mer om hur arbetet med en produkt är organiserat och vilka konsekvenser produktionsvillkoren får för människan, samhället och naturen.

Innehåll

Tekniska lösningar

 • -  Ord och begrepp för att benämna tekniska lösningar.

 • -  Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell

  process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.

Teknik, människa,samhälle och miljö

 • -  Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.

 • -  Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter.

Genomförande

 1. Start vecka 9.
  Vi börjar med att gemensamt studera några processer från råvara till färdig produkt och sen...

  Vi gör livscykelanalyser där vi beskriver och värderar energi- och materialanvändning för tillverkning och återvinning.

  I vecka 15 besöker vi Källby Avfallsreningsverk.

  Därefter arbetar ni gruppvis med en eller flera processer som grupperna själv väljer. Processerna skall redovisas för klassen. Ni kan välja hur arbetet ska redovisas, kanske som en film, keynote eller affisch?

  Det finns många processer att välja mellan kanske tillverkning av tegel, yoghurt, glas, stål, bröd, öl, plast, bomull, färg, aluminiumburk, socker, grillkol, choklad, hudkräm...

Bedömning

 1. Prov (8BC 20/4, 8A 26/4)

  Redovisning prel. vecka 21 Bedömning enligt matrisen.

Kursplanemål

 1. Eleven ska utveckla sin förmåga att
  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
  • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö (ur Lgr11)

Matriser

Tk
Jä vt 16 åk 8 Te Processen RG

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att
identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion (teknisk beskrivning)
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Eleven har viss användning av tekniska begrepp
Eleven har relativt god användning av tekniska begrepp
Eleven har god användning av tekniska begrepp
värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: