Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla näringskedjor

Skapad 2016-04-09 22:12 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 3 NO (år 1-3)

Du ska få lära dig om enkla näringskedjor och känna igen och namnge några vanligt förekommande djur i närmiljön. Du ska också få lära dig om hur en näringskedja fungerar och ge exempel på ett par näringskedjor. (Bild från; http://www1.biol.lu.se/)

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas


Du ska få utveckla din förmåga att förklara samband i naturen, bland annat genom att förstå hur en näringskedja fungerar och själv kunna beskriva/förklara om den.

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Bedömning - vad och hur


Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • beskriva och ge exempel på enkla näringskedjor
 • känna igen några djur i vår närmiljö
 • att använda din dokumentation i diskussioner och samtalHur:

 • Jag lyssnar på dig när du samtalar kring vad du har lärt dig
 • Jag läser och tittar på din dokumentation

 

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Undervisning och arbetsformer


Så här kommer vi att arbeta:

 • utflykter i närområdet
 • i mindre grupper
 • måla 
 • se på film
 • arbete med text och bild tillsammans i gruppen

Som utgångspunkt går vi ut i skogen och upptäcker naturen omkring oss. Utifrån det jobbar vi sedan i smågrupper om djur och natur. Vi lär oss sedan av varandra genom diskussioner i tvärgrupper.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: