Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1-2

Skapad 2016-04-09 22:16 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 3 Matematik
...

Innehåll

Syfte:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matemaik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar ett intresse för matematik och tilltro till sin fömåga att använda matemaik i olika sammanhang.

Kopplingar till läroplan

  • Ma
    Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • Ma
    Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • Ma
    Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Konkreta mål:

Du ska:

Kunna forma siffror rätt.

Kunna symbolerna +, - och =, samt veta vad de betyder.

Kunna läsa och skriva tal och förstå värdet av ental, tiotal och hundratal.

Kunna räkna addition och subtraktion inom heltalsområdet 0-100.

Kunna följa ett mönster samt göra egna mönster.

Känna till våra vanligaste geometriska figurer så som triangel, rektangel, cirkel och kvadrat.

Göra egna räknesagor och kunna förklara dem.

Öva på att kunna lösa lästal.

Veta vilka mynt och sedlar som finns.

Kunna klockan, hel, halv och kvart.

Känna till längd, vikt och volym

Få förståelse för multiplikation.

Arbetssätt:

Genomgångar och samtal.

Räkna självständigt.

Laborationer och spel med olika material.

praktiskt både utom- och inomhus.

arbeta tillsammans med problemlösning, diskutera och redovisa för varandra

Visa lärande:

Vi kommer att:

lyssna när du förklarar hur du tänker.

ta del av dina skriftliga uppgifter.

se hur du behärskar talområdet 0-100

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: