Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskonflikter

Skapad 2016-04-10 11:34 i Torpskolan Lerum
Vi arbetar med frågan religion och konflikt - hör de ihop och i så fall hur?
Grundskola 9 Religionskunskap

Vi arbetar med frågan religion och konflikt - hör de ihop och i så fall hur? Vi lär oss om religioners inställning till konflikt/krig, religionens roll i några samhällen, vilka olika orsaker det kan finnas till konflikt/krig och hur religiösa motiv då kan användas. Vi kommer att lära oss om olika konflikter med religiösa inslag i dagens samhälle samt reflektera över de källor vi hämtar information från.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen:

Syfte
- Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

- Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Centralt innehåll
- Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle

- Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

Undervisning och bedömning

Om undervisningen

Du kommer genom föreläsningar/genomgångar, egen läsning, filmer, samtal och övningar att få kunskaper om kopplingar mellan konflikter/krig och religon.

Du kommer få träna dig i förmågan att söka och värdera källor/information om ämnet, förmågan att beskriva möjliga samband mellan religion och konflikt samt förmågan att resonera kring religioners betydelse i några olika samhällen på ett sätt som för resonemanget framåt. 

Du kommer att få fördjupa dig i en aktuell konflikt med religiösa inslag och presentera den för dina klasskamrater. 

 

Bedömningsuppgifter (förslag):


Gruppsamtal:
Du kommer i en grupp att fördjupa dig i en konflikt med religiösa kopplingar. Gruppen används för att hitta information, sammanställa information, som diskussionsforum och "idébank". Du kommer sedan att berätta om den konflikt din grupp arbetat med i ett gruppsamtal med klasskamrater som arbetat med andra konflikter. I gruppsamtalet ingår också att diskutera konflikternas betydelse för samhället/världen samt jämför och värdera konflikterna. Du blir bedömd på kunskapskraven "Samband" och "Resonemang". Instruktioner till uppgiften och gruppsamtalet presenteras i SO mappen. 

Gruppsamtalen genomförs (och spelas in) tisdag v.13. 

Skriftlig uppgift:  
Du kommer att skriva resonemang kring några frågor med anknytning till kunskapskraven "Resonemang" och "Använda och analysera källor". Frågorna kommer att handla om:
- hur religion kan påverka samhällen (positivt/negativt)
- samband mellan religion och konflikt
- resonemang om hur religionsdiskurs kan skapa dualism, och finna stöd för båda sidorna i denna dualism (t.ex. krig - fred)
- reflektera kring den bild av olika religioner som du får genom olika medier.

Tidsplan (kan ändras)

Metaplanering:

V. 15: Introduktion, gemensamma beslut, genomgång av begrepp, exempel på konflikter, gruppindelning.

V. 16: Genomgång av religionsdiskurs, källkritik, fler exempel, grupparbete.

V. 17: Grupparbete.

V. 18-20: Skrivprocess, gruppsamtal.

 

Mikroplanering:

V. 15

Lektion 1: Genomgång av arbetsområde, bedömningsmatrisen, bedömningsunderlag, några religionsbegrepp, kort introduktion till religionskonflikter.

Lektion 2: Genomgång av några religionskonflikter genom historien.

Lektion 3: Indelning i fyra grupper med varsin specifik religionskonflikt. Dessa religionskonflikter är Nordirland, Sudan, Israel-Palestina och Syrien-Irak. Kort genomgång av dessa konflikter.

 

V. 16

Lektion 1: Hur används religion för att legitimera konflikt? Hur kan man bedöma källors trovärdighet?

Lektion 2: Djupare genomgång av religionskonflikter i allmänhet.

Lektion 3: Grupparbete för gruppsamtal.

 

V. 17

Alla lektioner dedikerade till grupparbete.

 

V. 18-19

Lektionstid till den (i huvudsak) reflekterande texten.

Under dessa veckor genomförs gruppsamtal med en till två representanter från varje grupp. Vi diskuterar skillnader och likheter mellan religionskonflikterna, hur de har uppkommit, hur de (eventuellt) har lösts, och vad de olika grupperna använder sig av för att legitimera konflikten.

Uppgifter

  • Diskussion

  • Diskussionen

Matriser

Re
Religionskonflikter

E
C
A
Samband
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Resonemang
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade och nyanserade resonemang om hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Källor och källkritik
Eleven kan använda olika typer av källor om religioner på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda olika typer av källor om religioner på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda olika typer av källor om religioner på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: