Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division vt 2016

Skapad 2016-04-10 12:49 i Långavekaskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 Matematik

Multiplikation och division V 14-23. Under veckorna kommer eleverna ha genomgångar, pratmatte, lösa elevnära problem, spela olika mattespel, få använda konkret material, arbeta i matteboken mm. Lgr 11 sidan 62. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Förmågor
 • Lösa problem
 • Matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Göra beräkningar
 • Följa matematiska resonenmang
 • Använda matematikens uttrycksformer
 • Kunskaper
 • tabellerna 1-10
 • matematikens terminologi: multiplikation, division, faktor, produkt, täljare, nämnare och kvot
 • skriftlig räknemetod, multiplikation och division
 • känsla för talens storlek och kunna bedöma rimligheten
 • sambanden mellan multiplikation och divsion

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

 • Vad
 • Lösa problem och resonera kring svarets rimlighet
 • Begrepp och samband mellan begrepp
 • Gör beräkningar, skriftlig uppställning och huvudräkning
 • Samtala kring matematiska uttrycksformer
 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Hur
 • Matematikdiagnoser: du visar hur du löser uppgifterna inom området, val av metod för rutinuppgifter
 • Pedagogerna bedömer hur du löser problemuppgifter och använder matematiska uttrycksformer
 • Pedagogerna bedömer hur du resonerar i diskussioner  och om du kan förklara sambanden mellan räknesätten vid pratmatte och muntliga genomgångar

Kopplingar till läroplan

 • Ma  A 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  A 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
 • Ma  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 6
  Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
 • Ma  A 6
  I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Undervisning och arbetsformer

 • Undervisning
 • Huvudräkning multiplikation och division (tabellerna 1-10)
 • skrigtlig räknemetod, multiplikation och division
 • Är svaret rimligt
 • Problemlösning
 • Matematiska frågeställninga utifrån vardagliga situationer
 • Arbetsformar
 • Matteboken och stenciler (lär dig tabellerna på 5 ve, Gotlandsmodelen)
 • Arbeta med problemlösning i grupp - elevnära uppgifter
 • Laborativ matematik - ute och inne
 • Praktisk matematik
 • kollaborativt lärande (samlärande i grupp)
 • Använda Ipad (blog.krawaller.se/math3/mult/)
 • Använda olika spel, tärningar kortlekar mm
 • Prata om begrepp och samband i grupp

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: