Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musical "Hans och Greta i djungeln"

Skapad 2016-04-10 14:41 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Under vårterminen arbetar alla grundsärskolans grupper tillsammans med musikalen "Hans och Greta djungeln".
Grundsärskola 1 – 3 Musik Bild Svenska

Under vårterminen arbetar alla grundsärskolans grupper tillsammans med musikalen "Hans och Greta i djungeln". 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • GrSär lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
 • GrSär lgr11
  Skolans mål är att varje elev har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
 • Bl
  Syfte skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
 • Mu
  Syfte kombinera musik med andra uttrycksformer,
 • Sv
  Syfte bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas? Din förmåga att:

 • arbeta med givna verktyg, tekniker och material i framställandet av kulisser till musikalen i form av palmer som målas med pensel och bakgrund med svamp.
 • blanda den nyans av grundfärgerna som du vill måla med . 
 • kombinera musik med andra uttrycksformer som gestaltning av textens innehåll
 • planera och genomföra tillsammans med andra en muntlig presentation som i detta arbete består av en musikal
 • resonera om berättelsens handling och budskap

 Hur ska det bedömas?

Under arbetets gång bedöms hur du genomför de olika momenten. 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
 • Bl  C 6
  Eleven kan på ett delvis fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
 • Bl  A 6
  Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
 • Mu  E 6
  Eleven kan medverka i att kombinera musik med andra uttrycksformer och i att imitera och gestalta musikupplevelser.
 • Mu  C 6
  Eleven kan på ett delvis fungerande sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att imitera och gestalta musikupplevelser.
 • Mu  A 6
  Eleven kan på ett väl fungerande sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att imitera och gestalta musikupplevelser.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
 • Sv  E 6
  Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
 • Sv  C 6
  Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt.
 • Sv  C 6
  Eleven kan också föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
 • Sv  A 6
  Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt.
 • Sv  A 6
  Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.

Undervisning och arbetsformer

Eleverna får lyssna på sagan som en vuxen skrivit samt de sånger som är valda att vara med i musikalen. De får komma med synpunkter på handlingen och valet av sånger. Sagan ändras utifrån elevernas synpunkter. Sångerna tränas samt olika sätt på hur de samt sagan kan gestaltas provas. Vidare samtalas det med eleverna om vilken rekvisita som kan behövas för att förstärka budskapet. Denna rekvisita tas fram och vissa delar tillverkas. Till sist övas musikalen utifrån det som har framkommit i dialogen. Om eleverna vill så bjuder vi in förskoleklassen och spelar upp musikalen för dem. 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-6
  Redskap för bildframställning Några verktyg och tekniker för bildframställning.
 • Mu  1-6
  Musicerande och musikskapande Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
 • Sv  1-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-6
  Berättande texter och faktatexter Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: