Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1 vt-16, del 2.

Skapad 2016-04-10 15:17 i Åsaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 1 Matematik

Vi fortsätter vårt arbete i matematik som tidigare, men utvidgar nu talområdet upp till 20. Du kommer även få lära dig klockan, hel- och halvtimme. 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet matematik syftar till att du utvecklar kunskaper om matematik och dess användning i vardagen. Undervisningen ska även bidra till att du utvecklar intresse för matematik, samt tilltro till din egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang. 

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Lösa matematiska problem.
 • Använda matematiska begrepp och se samband mellan dem.
 • Använda matematiska metoder.
 • Samtala om matematik. 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

Under arbetets gång kommer vi att hjälpa, vägleda, stötta och ge dig återkoppling så att du ska få möjlighet att utveckla olika förmågor. 

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Känna igen och benämna talen 0-20.
 • Förstå talens olika värde (tiotal och ental)..
 • Lösa additions- och subtraktionsuppgifter.
 • Förstå samband mellan addition och subtraktion.
 • Förstå och använda likhetstecknet. 
 • Följa matematiska mönster.
 • Kunna läsa av klockan, hel och halv timme. 
 • Använda och förstå begrepp kopplade till arbetsområdet. 
 • samtala och komma med egna funderingar kring problemlösning. 

Du kommer få möjlighet att visa detta genom att: 

 • Du ska kunna placera talen 0-20 på tallinjen. 
 • Du kan para ihop symbol och antal. 
 • Du löser addition- och subtraktionsuppgifter. 
 • Du ger något exempel på hur addition och subtraktion hänger ihop.
 • Du visar förståelse för likhetstecknets betydelse. 
 • Du upptäcker, följer och beskriver ett enkelt mönster av färg, form eller siffror.
 • Du kan berätta hur mycket klockan är.
 • Du visar att du kan använda dig av begreppen när du samtalar. 
 • Du på något sätt uttrycker hur du tänkt eller gjort och om lösningen kan vara rimlig. 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen inleds med en gemensam genomgång, där vi går igenom nya uppgifter eller arbetsområden. Vi samtalar, prövar och löser uppgifter gemensamt för att sedan öva enskilt, parvis eller i grupp. 

Vi kommer att arbeta i matteboken, med laborativt material, på Ipad, se på filmer, sjunga och röra oss till "mattemusik", göra praktiska övningar utomhus samt spela spel för att befästa nya kunskaper.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Begrepp

 • ental
 • tiotal
 • term
 • summa
 • differens
 • addera
 • subtrahera
 • udda
 • jämt
 • dubbelt 
 • hälften
 • räknehändelse
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: