Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism

Skapad 2016-04-10 15:39 i Alsike skola Knivsta
Vi arbetar med magnetism
Grundskola 4 Fysik

I detta arbetsområde ges du möjlighet att lära om magnetism. Hur upptäcktes magnetism? Vad är magnetism? Vad använder vi dem till? är några frågor som vi kommer att söka svar på. Du kommer framöver att få arbeta på ett naturvetenskapligt sätt med fysik, då du övar på att ställa hypoteser, laborera och dokumentera ditt arbete.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Innehåll

Följande av det centrala innhållet kommer att tas upp under arbetet med magnetism

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Beömning

Följande bedöms

 • att beskriva magneters egenskaper och dess användning i hemmet och samhället
 • att dokumentera dina undersökningar med text och bild

Kopplingar till läroplan

 • Fy  E 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Fy  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
 • Fy  E 6
  I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Konkretisering av mål

Efter avslutat arbete ska du

 • förstå hur en magnet fungerar och vilken betydelse den har i hemmet och samhället 
 • fått kunskap om upptäckten av magnetism
 • fått övat dig att genomföra undersökningar utifrån enkla instruktioner
 • fått övat dig i att dokumentera ditt arbete med text och bild

Arbetssätt/ undervisning

Du kommer att få

 • genomgångar
 • läsa faktatexter
 • se film
 • strömmande video
 • arbeta laborativt
 • träna på att följa instruktioner

Dokumentation

Du kommer att visa vad du lär och lärt genom observation av din delaktighet vid lärtillfällena
Du kommer att få visa vad du lärt genom dina dokumentationer av ditt arbete samt skriftligt redogöra för magneters egenskaper och  dess användning i hemmet och samhället.

Matriser

Fy
Magnetism, årskurs 4 vt 2016

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Magnetism
Jag behöver hjälp med att förklara vad magnetism är för något.
Jag kan förklara enkelt vad magnetism är för något.
Jag kan förklara utförligt vad magnetism är för något.
Egenskaper
Jag behöver hjälp med att ge exempel på någon egenskap hos magneter och på ett enkelt sätt beskriva hur magneter påverkar varandra.
Jag kan ge några exempel på egenskaper hos magneter och beskriva hur magneter påverkar varandra.
Jag kan ge flera exempel på egenskaper hos magneter och utförligt beskriva hur magneter påverkar varandra.
Magneter i vardagen
Jag behöver hjälp med att ge något exempel på hur man i vardagen använder magneter.
Jag kan ge några exempel på hur man i vardagen använder magneter.
Jag kan ge flera exempel på hur man i vardagen använder magneter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: