Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Project USA - 50 States

Skapad 2016-04-10 16:47 i Forssaklackskolan Borlänge
Ett arbetsområde om USA där eleverna får varsin stat att presentera för klassen. Detta är en introduktion till vårt USA-tema. Efter detta inledande arbete kommer vi att läsa gemensamt om t ex amerikansk historia, Native Americans, the Civil War, the Civil Rights Movement. Vi kommer att läsa och lyssna på "I Have a Dream" och skriva egna tal.
Grundskola 8 – 9 Engelska

How much do you know about the United States of America? What states, cities, rivers, attractions have you heard about? What do you know about American history? What about nature and animals? Are there for example animals in the US that we don't have here in Sweden? Do you know the names of any famous Americans? 

Now you'll get the chance to learn a lot more about some of the United States of America.

You will get a state that you will learn more about and then you will tell the class about it.

You may choose how you present your work. You can make a film/commercial, a Keynote presentation, a travel journal, a poster or maybe a vlog. 

Innehåll

Syftet med undervisningen


Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

 

You are going to make a presentation about a state in the USA.

 

1. You'll get the name of a state from your teacher.

2. Before you start working, have a plan ready so you know what you need to do.

3. During the first three lessons: Find basic facts about your state.

4. Then you'll have three more lessons to finish your presentation. 

 

If you have the time to do more presentations you may pick one more state to present to your class. 

 

 

Remember:

- Only use material that is ok to use.

- Use your own words.

- Use reliable sources.

- Use your time wisely, don't spend too many lessons just finding facts. Make a plan first, then follow your plan!

 

http://www.discoveramerica.com/usa/road-trips.aspx?fm=1 

http://www.factmonster.com/states.html

http://www.purposegames.com/game/states-of-the-usa-quiz

Uppgifter

 • Reading comprehension "Stormy Weather*"

 • Stormy Weather

 • Rise and shine - hörförståelse

 • Listening comprehension "Rise and shine"

 • Presentation av en av USA:s stater

Matriser

En
Engelska 7-9: Muntlig presentation om USA

Inte riktigt där...
E
C
A
Innehåll och sammanhang
Du har svårt att med enkel engelska förmedla det som du vill framföra. Ditt innehåll är mycket magert.
Du formulerar dig begripligt och relativt sammanhängande, med enkel engelska. Du är inte så detaljerad i din framställning.
Du formulerar dig relativt sammanhängande och med visst flyt. Du har ett ganska rikt innehåll, där du har fördjupat vissa delar.
Du formulerar dig med flyt och ett tydligt sammanhang. Din framställning är innehållsrik och detaljerad.
Uttal och intonation
Du har svårt att uttala en hel del ord. Det är svårt att förstå vad du säger.
Du uttalar en hel del ord fel, men gör dig ändå till stor del förstådd. Din intonation blir till viss del korrekt.
Du har gott uttal och relativt god intonation.
Du har mycket bra uttal och god intonation.
Ordförråd
Du har svårt att hitta ord, för att uttrycka det du vill säga och du använder dig av en del svenska ord.
Du använder dig av ett enkelt, men begripligt ordförråd.
Du har ett relativt varierat ordförråd.
Du har ett stort ordförråd och god förmåga att kommunicera på målspråket.
Språkriktighet, meningsbyggnad, Grammatik
Du behärskar inte enkel grammatik. Du gör ofta fel som stör förståelsen.
Du använder enkel grammatik. Du gör vissa fel som stör förståelsen.
Du använder grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör en del fel som inte stör förståelsen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik. Du gör få eller inga fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: