Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skola och arbetsliv

Skapad 2016-04-10 18:11 i Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Samhällskunskap

Tiden fram till sommarlovet ska vi ägna åt arbetsliv och näringsliv! Vi repeterar demokrati, styrelsesätt och politik i Sverige innan vi går in på mer fakta kring just arbetslivet och arbetsmarknaden, som vi också ser i ett historiskt perspektiv. Både praon och entreprenörstimmarna kommer vi att väva in i detta arbetsområde!

Innehåll

Syfte

Detta arbetsområdet syftar till att ge dig mer förståelse om bakgrund till hur arbetslivet fungerar och hur förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt ser ut. Vi kommer titta på utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Hur formas individer av arbetslivet och hur ser jämställdheten ut med tex. löneskillnader? Vilka är framtidens arbeten och hur går det till att skriva en jobbansökan och ett CV? Detta är några frågor som vi ska besvara under det här arbetsområdet. Ni kommer också fundera på varför man behöver en utbildning och vilket yrke ni själva vill arbeta med i framtiden. Dessutom är det en träning i att söka information på Internet om olika möjligheter och val inför framtiden.

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Konkretisering av det centrala innehållet

För att nå målen ska du:

Undervisning

 • grupparbete kring entreprenörskap
 • genomgångar
 • prao med uppgift
 • skriva CV
 • Diskussioner

Redovisning

 • redovisa praouppgiften
 • muntlig redovisning av  hur arbetsmarknaden i Sverige är uppbyggd och berätta om relevanta begrepp som t ex strejk, lock out
 • gruppuppgiften kring entreprenörskap

Matriser

Sh
Skola och arbetsliv

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta och begreppskunskap
Du har grundläggande kunskaper inom arbetsområdet. Du kan sätta in ord och begrepp i sitt rätta sammanhang
Du har goda kunskaper inom arbetsområdet och kan förklara och redogöra på ett sammanhängande sätt.
Du har mycket goda kunskaper inom arbetsområdet. Du använder dig även av tidigare kunskaper och håller dig väl informerad om aktuella händelser när du redogör arbetsområdet.
Jämförelser
Du kan göra enklare jämförelser
Du kan jämföra och se samband
Du kan utifrån väl underbyggda faktakunskaper jämföra och se samband.
Resonemang och reflektion
Du kan göra kortfattade redogörelser och uttrycka egna tankar samt göra enklare motiveringar av dessa.
Du kan föra ett sammanhängande resonemang och dra slutsatser utifrån några olika synsätt. Du motiverar dina åsikter, idéer och tankar.
Du kan kortfattat redogöra och uttrycka egna tankar. Du har även försökt att motivera dina tankar.
Källkritisk förmåga
Du visar viss förmåga till källkritik och skiljer på fakta och värderingar. Du kan söka källmaterial och använder mer än en källa, till exempel två texter. Du bearbetar källmaterialet med egna ord till egen kunskap.
Du visar god källkritik i valet av källmaterial. Du använder olika källor, till exempel facklitteratur, tidskrifter och medier. Du granskar, värderar och sammanställer materialet till egen kunskap
Du granskar källor kritiskt. Du prövar deras trovärdighet där du är väl medveten om avsändarens syfte och bakgrund.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: