Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Baskunskaper i Ekonomi!

Skapad 2016-04-10 18:29 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbete kring ekonomi i vardagen, nationellt och internationellt
Grundskola 9 Samhällskunskap

Mycket av det som händer runt omkring oss i samhället har med ekonomi att göra, du är en del, företagen, hushållen, banker etc. Vi ska få en inblick och öka vår förståelse för det ekonomiska kretsloppet.

Innehåll

Syfte

Att du ska bli medveten om hur ekonomi fungerar för dig, din familj, Sverige och internationellt. Det kallas det ekonomiska kretsloppet och visar hur allting hänger ihop.

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Individer och gemenskaper Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.

Mål och de förmågor vi tränar med arbetet om samhällsekonemi

Konkritisering av målen:

 • Förstå olika ekonomiska termer och begrepp.
 • Du har grundläggande kunskaper om samhällets ekonomi.
 • Förstå hur ekonomin fungerar i samhället.
 • Du visar att förstår sambanden mellan det ekonomiska kretsloppet och vår välfärd
 • Kunna föra ett resonemang där ekonomin i samhället förklaras ur olika perspektiv

Redovisning

Kortare uppgifter enskilt eller i grupp och med muntlig eller skriftlig presentation!

Matriser

Sh
Se även Kunskapskraven.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhällsstrukturer
Du visar att du förstår det ekonomiska kretsloppet.
Du kan undersöka och beskriva hur olika samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka och beskriva hur olika samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka och beskriva hur olika samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Begreppsanvändning
Förmåga att använda begrepp
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra och när du resonerar kring vår välfärd.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra och när du resonerar kring vår välfärd.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra och när du resonerar kring vår välfärd.
Diskutera
Förmåga att diskutera/resonera/argumentera
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de sakerna hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de sakerna hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de sakerna hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: