Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildanalys

Skapad 2016-04-10 18:37 i Kristiansborgsskolan Västerås Stad
Denna planering syftar till att träna förmågan tolka bilder
Grundskola 9 Bild

Du ska få möjlighet att träna och visa upp förmågan tolka olika typer av bilder. 

Under uppgifter kan du läsa en mer utförlig instruktion och ta del av en punktlista som stöd. 

 

Jag bedömer sedan ditt arbete i matrisen i denna planering. 

Nedan finns tips på vad du bör uppnå för resp. nivå. 

Du ska kunna göra en enkel tolkning av bilden då du för fram några enkla argument och kopplingar

Du ska kunna beskriva bildens innehåll och funktion kortfattat

Du har med något ämnesord i din text

C

Du ska kunna göra en mer utvecklad tolkning av bilden då du för fram ett par olika argument och kopplingar. Någon koppling till både egna erfarenheter och andra saker i världen. 

Du ska kunna beskriva bildens innehåll och funktion på ett utvecklat sätt 

Du har med några stycken ämnesord i din text

A

Du ska kunna göra en välutvecklad tolkning av bilden då du för fram  många argument och kopplingar. Flera kopplingar till både egna erfarenheter och andra saker i världen. Gärna jämförelse med en annan typ av bild. 

Du ska kunna beskriva bildens innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt 

Du har med flera stycken ämnesord i din text och du visar att du förstår hur de används. 

 

 

 

Innehåll

Avsnitt 1

Uppgifter

  • Bildanalys 9:4

  • Bildanalys 9:5

  • Bildanalys 9:3

  • Bildanalys 9:2

  • Bildanalys 9:1

Matriser

Bl
Bildmatris Kristiansborgsskolan

Nivå F
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Diskussion och analys
Kan göra enkla beskrivningar av bilder från förr och nu. Du har svårt att använda ord och begrepp som tillhör ämnet.
Kan göra enklare bildanalyser och tolkningar av verk från förr och nu. Hur de hänger ihop med dina erfarenheter och händelser i omvärlden. Du använder ord och begrepp som tillhör ämnet.
Kan göra bildanalyser och tolkningar som innehåller egna slutsatser, utvecklade och ganska väl underbyggda. Förstår till viss del hur färg, komposition, text m.m. har betydelse och kan beskriva det på ett utvecklat sätt. Du använder några ord som tillhör ämnet.
Kan göra bildanalyser och tolkningar av verk på ett välutvecklat sätt och med väl underbyggda resonemang. Förstår hur färg, komposition, text m.m. har betydelse och kan beskriva det på ett välutvecklat sätt. Du använder ord som tillhör ämnet på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: