Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materiens byggstenar

Skapad 2016-04-10 19:00 i Alsike skola Knivsta
Området behandlar materiens minsta byggstenar
Grundskola 7 Kemi
...

Innehåll

Inledning

Du kommer att få lära dig hur allting byggs upp av atomer, vad ett grundämne är och hur kemiska reaktioner bildar nya ämnen.

Dina mål

Du ska kunna beskriva samband med hjälp av modeller och använda dina kunskaper till att prata om kemiska processer som påverkar vår vardag

Undervisning/Arbetssätt

Du kommer att få arbeta med

Bok Puls Kemi "Materiens byggstenar" s. 30-45

Frågor Arbetsbok 1 s. 14-23

Atommodeller

Du kommer att få bygga modeller av olika molekyler

Bedömning

Under lektionerna och avslutas med ett skriftligt kunskapsprov 

http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/kemi

 Visa vad du lärt dig

 • kunna rita en enkel bild av atom samt ange dess olika delar
 • känna till begreppet grundämne och kunna förklara det
 • kunna ange några grundämnen och deras kemiska beteckning (C, O, H, S, N, Fe, Mg, Cl, Na, Au, Ag, Cu, Hg, He, Ne, Zn, Pb, P, Si, Al)
 • grundämnenas indelning i metaller och ickemetaller
 • skillnaden mellan atomer och molekyler
 • skillnaden mellan en blandning och en kemisk förening
 • vad som menas en fysikalisk förändring samt ge två exempel
 • vad som menas med en kemisk förändring samt ge två exempel
 • kunna skriva enkla kemiska reaktioner med ord och med kemiska tecken

Begrepp som du behöver kunna förklara: 

 • materia
 • atom
 • jon
 • molekyl
 • grundämne
 • kemisk förening
 • kemiskt tecken
 • lösning
 • blandning
 • kemisk reaktion= kemisk förändring
 • fysikalisk förändring (fast-, flytande- och gasform
 • kemisk formel
 • kemisk reaktion

Jag kommer att bedöma din förmåga att

samtala om frågor som rör materiens uppbyggnad och förändring

bygga modeller av molekyler och din förståelse av varför molekylena ser ut som de gör

din förmåga att rita och beskriva molekylmodeller

Underlag för planeringen

Syfte och centralt innehåll från kursplan

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser

Ke
Ämne: kemi

Ämenas smådelar

Behöver träna mera på
E
C
A
Din förmåga att föra samtal om hur materien är uppbyggd
 • Ke  A 9
Att läsa naturvetenskaplig information och använda det i samtal på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa naturvetenskaplig information och använda det i samtal på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa naturvetenskaplig information och använda det i samtal på ett väl fungerande sätt. Du för utvecklade resonemang som för samtalet framåt
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Din förståelse av molekylmodeller
Grundläggande kunskap om materiens modeller,omvandling och att beskriva det med en viss användning av kemiska begrepp
Du har grundläggande kunskap om materiens modeller och omvandling samt kan beskriva det med en viss användning av kemiska begrepp
Du har goda kunskaper om materiens modeller och omvandling och kan , förklara och visa på samband med en relativt god användning av kemiska begrepp
Din förmåga att dokumentera i bild och text
Att göra enkla dokumentationer
Du gör enkla dokumentationer
Du gör en utvecklad dokumentation där du använder kemiska begrepp på ett bra sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: