Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Solen och planeterna

Skapad 2016-04-10 20:50 i Dalhemsskolan Helsingborg
Vi jobbar med avsnittet för att eleverna skall ha vissa kunskaper om vår sol och dess planeter samt andra fenomen som uppstår pga av dessa..
Grundskola 7 – 9 Fysik
...

Innehåll

Övergripande mål

Under perioden kommer vi jobba med Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra samt hur dag och natt, månader och årstider kan förklaras.

Ämnesmål

Konkretisering av målen

Du skall kunna:

- beskriva solen och dess betydelse för solsystemet.

- beskriva de olika planetrna

- beskriva månen och fenomen som uppträder på jorden pga av den.

- förklara månen faser

- beskriva lite om asteroiderna, meteorer, meteoriter och kometer.

- förklara varför vi har dag och natt

- förklara varför vi har årstider

- förklara varför vi har ebb och flod

 

Arbetssätt

Undervisningen kommer att ske på följande sätt:

- Föreläsningsform där eleverna har möjlighet att ställa frågor och föra diskussionen framåt.  

- Demonstrationer

- Film

 - Instuderingsuppgifter som görs både individuellt och i smågrupper.

Bedömning

Kunskaperna kommer att utvärderas med ett prov i slutet av avsnittet.

Matriser

Fy
Kunskapsmatris FYSIK 7-9

Bedömningsmatris FYSIK

1
2
3
4
Diskussion
Ej uppnått E-nivå
Elevens agerande för till viss del diskussionerna framåt. tex Eleven ställer frågor och kan svara på enkla frågor.
Elevens agerande för diskussionerna framåt. Tex Eleven kan bemöta och framföra egna åsikter.
Eleven för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Tex Eleven kan argumentera för egna åsikter på väl grundade fakta.
Ej uppnått E-nivå
Eleven kan skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp. Tex Att det finns en diskussionsdel i elevens rapport.
Eleven kan skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp. Tex. Eleven har med jämnförelser, för och nackdelar i sin diskussion.
Eleven kan skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp. Tex Att eleven i sin diskussion använder fysikaliska begrepp och uttryck.
Modeller, teori
Ej uppnått E-nivå
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Tex Eleven vet vad mekaniskt arbete är.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier Tex Eleven kan beräkna det mekaniska arbetet med hjälp av formeln.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Tex Eleven kan lösa uppgifter i flera steg och skriva om formler.
Ej uppnått E-nivå
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Tex Eleven är medveten om att all mänsklig verksamhet påverkar miljön och kan ge exempel på detta.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Tex Eleven känner till olika sätt att producera elenergi och hur dessa påverkar miljön. Tex eleven kan
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Tex Eleven kan ge en teknisk beskrivning på hur de olika kraftverken fungerar och hur de påverkar miljön
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: