Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English for dolphins spring 2016

Skapad 2016-04-10 21:40 i Fageredsskolan Falkenberg
Gällande version för läsåret 2015/2016 för Fageredsskolan.
Grundskola 5 Engelska

Vi fortsätter att utveckla vårt ordförråd och vår förmåga att tala, läsa, skriva och lyssna till engelska.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

 • visa att du kan förstå tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • visa att du kan förstå enkla texter om vardagsliga och välbekanta ämnen.
 • att kommentera innehållet samt genom att agera utifårn budskap och instruktioner i innehållet.
 • formulera dig i muntliga framställningar av olika slag.
 • formulera dig i skriftliga framställningar av olika slag.

Jag bedömer dina förmågor när du läser, lyssnar, skriver och pratar i klassrummet i de aktiviteter vi genomför under lektionstid samt när du och jag diskuterar hur du arbetar med dina uppgifter.

Kopplingar till läroplan

 • En  A 6
  Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  A 6
  Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  A 6
  Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  A 6
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
 • En  A 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  A 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  A 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En  A 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att öva din förmåga att utveckla följande muntligt och skriftligt:

 • utöka ditt ordförråd, samt repetera ord, kring teman som hus och hem, affärsfraser, tal över hundra, yrken, sevärdheter, länder samt språk.
 • din förmåga att formulera dig i meningar, använda ditt ordförråd, ställa frågor med frågeorden som börjar på W/H.
 • bokstavera engelska alfabetet.
 • repetera och vidareutveckla hur du använder am/are/is, a/an, plural, bestämd form och -s i slutet på verb i tredje person.
 • utöka ditt ordförråd kring verb i futurum och presens, både regelbunden och oregelbunden.
 • komparera adjektiv, både med och utan most.

Du kommer att öva din förmåga att:

 • läsa och förstå enkla texter.
 • lyssna till enkla beskrivningar, samtal och intervjuer och på olika sätt visa att du förstår dessa.
 • skriva enkla, beskrivande texter kring det område vi arbetar med.

Du kommer att arbeta enskilt och tillsammans med andra med att samtala, göra övningsuppgifter (på cd-rom, hemsidor och övningsbok), ha glosor, texter och skrivuppgifter i läxa, dramatisera, sjunga, spela spel och leka.

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: